Prisutvikling 2023

Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå i 2023. Tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, er publisert per måned.

Bilde av en kjøttdisk
Foto: NIBIO

De siste prisindeksene

 

Desember 2023

Norske prisindekser - nov 2023

0.698 MB xlsx

Prisindekser desember 2023

Forbrukerprisindekser

Prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 2,0 prosent i desember 2023. Sammenlikner man med prisendringer bakover i tid (1998-2022), har gjennomsnittlig prisendring for mat- og alkoholfrie drikkevarer for desember gått ned 0,9 prosent. Det innebærer denne månedens prisreduksjon er større enn gjennomsnittet for perioden 1998-2022.

2023.12a.png
Forbrukerprisendringer i desember måned, 1998-2023

 

Mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 2,0 prosent den siste måneden, gikk SSB konsumprisindeks (KPI) opp 0,1 prosent. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 8,9 prosent, mens KPI indeksen går opp 4,8 prosent.

 

2023.12b.png
Forbrukerprisendringer i desember 2023.

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 5,0 prosent fra november til desember. Indeksen for frisk frukt gikk ned 6,7 prosent, indeksen for friske grønnsaker gikk ned 4,9 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 2,0 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 15,0 prosent, der frisk frukt øker med 20,3 prosent, friske grønnsaker øker med 10,3 prosent, øvrig frukt og grønt øker med 10,9 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,5 prosent fra november til desember. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør ned 7,7 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,8 prosent, ost gikk ned 1,8 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 0,1 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 6,5 prosent. Prisen på smør har økt med 0,6 prosent, ost har økt med 7,0 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 6,7 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 3,8 prosent.

Fra november til desember gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) ned 1,0 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått ned 1,0 prosent, storfe har gått opp 1,8 prosent, svin har gått ned 5,4 prosent, fjørfe har gått opp 6,3 prosent og vilt har gått opp 3,8 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 2,7 prosent, mens prisen for øvrig kjøtt gikk ned 3,6 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) har økt med 7,5 prosent, lam har økt med 8,6 prosent, svin har økt med 6,8 prosent, fjørfe har økt med 12,2 prosent, vilt har gått ned 3,2 prosent, storfe har økt med 9,9 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 3,6 prosent og øvrig kjøtt har økt med 8,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp1,5 prosent fra november til desember, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 10,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 1,0 prosent fra november til desember og 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 6,7 prosent.

2023.12c.png
Forbrukerprisendringer siste tolv måneder.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 5,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 5,4 prosent, smør har økt med 7,2 prosent, ost har økt med 6,0 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,7 prosent.

Engrosprisindeksen på rødt kjøtt (storfe, lam og svin) økte med 0,3 prosent fra november til desember. Indeksen for lam og svin er uendret, mens indeksen for storfe økte med 0,8 prosent.12 mnd. engrosprisindeksen på rødt kjøtt har økt med 3,2 prosent. Storfe har gått ned 2,1 prosent, lam har økt med 2,2 prosent og svin har økt med 7,3 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden gått ned 0,4 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 4,8 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret den siste måneden. De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 6,2 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk gikk er uendret fra november til desember. De siste 12 månedene har prisen økt med 4,1 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på rødt kjøtt (storfe, lam og svin) gått opp 0,4 prosent. Produsentprisindeksen på lam og svin er uendret, mens storfe gikk opp 1,1 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på rødt kjøtt har gått ned 1,0 prosent, der storfe har gått ned 8,5 prosent, lam har gått ned 1,3 prosent, mens svin har økt med 4,3 prosent.

 

 

 

 

Prisindekser november 2023


Forbrukerprisindekser

Prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 0,1 prosent i november 2023. Sammenlikner man med prisendringer bakover i tid (1998-2022), har gjennomsnittlig prisøkning for mat- og alkoholfrie drikkevarer for november vært 0,1 prosent. Det innebærer denne månedens prisøkninger, er likt som gjennomsnittet for perioden 1998-2022.

 

Mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 0,1 prosent den siste måneden, gikk SSB konsumprisindeks (KPI) opp 0,5 prosent. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 9,1 prosent, mens KPI indeksen går opp 4,8 prosent.
Forbrukerprisendringer i november måned, 2013-2023

 

Mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 0,1 prosent den siste måneden, gikk SSB konsumprisindeks (KPI) opp 0,5 prosent. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 9,1 prosent, mens KPI indeksen går opp 4,8 prosent.

 

2023.11b.png
Forbrukerprisendringer i november 2023.

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt er uendret fra oktober til november. Indeksen for frisk frukt gikk opp 0,5 prosent, indeksen for friske grønnsaker gikk opp 0,3 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 1,6 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 13,2 prosent, der frisk frukt øker med 14,8 prosent, friske grønnsaker øker med 14,2 prosent, øvrig frukt og grønt øker med 9,0 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 0,4 prosent fra oktober til november. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 0,4 prosent, mens gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,2 prosent, ost gikk ned 0,5 prosent og gruppen andre meierivarer gikk ned 1,1 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 7,6 prosent. Prisen på smør har økt med 7,5 prosent, ost har økt med 7,5 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 8,0 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 5,4 prosent.

Fra oktober til november gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 0,5 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 7,1 prosent, storfe har gått ned 1,4 prosent, svin har gått opp 0,5 prosent, fjørfe har gått opp 1,3 prosent og vilt har gått ned 2,4 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 0,4 prosent, mens prisen for øvrig kjøtt gikk ned 0,6 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) har økt med 7,5 prosent, lam har økt med 8,6 prosent, svin har økt med 9,9 prosent, fjørfe har økt med 7,6 prosent, vilt har økt med 2,6 prosent, storfe har økt med 8,8 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 4,8 prosent og øvrig kjøtt har økt med 8,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,4 prosent fra oktober til november, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 9,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 2,9 prosent fra oktober til november og 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 14,3 prosent.

 

2023.11c.png
Forbrukerprisendringer siste tolv måneder.

 


Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 5,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 5,4 prosent, smør har økt med 7,2 prosent, ost har økt med 6,0 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,7 prosent.

Engrosprisindeksen på rødt kjøtt (storfe, lam og svin) var uendret fra oktober til november. Indeksen for både storfe, lam og svin er uendret.12 mnd. engrosprisindeksen på rødt kjøtt har økt med 2,4 prosent. Storfe har gått ned 2,9 prosent, lam har økt med 2,2 prosent og svin har økt med 6,3 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden gått ned 0,1 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 6,0 prosent.

Engrosprisindeksen på egg har den siste måneden gått opp 0,1 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 6,1 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk gikk ned med 6,6 prosent fra oktober til november. De siste 12 månedene har prisen økt med 4,1 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på rødt kjøtt (storfe, lam og svin) gått opp 0,4 prosent. Produsentprisindeksen på lam og svin er uendret, mens storfe gikk opp 1,1 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på rødt kjøtt har gått ned 2,1 prosent, der storfe har gått ned 9,7 prosent, lam har gått ned 1,3 prosent, mens svin har økt med 3,1 prosent.

 

 

Prisindekser oktober 2023

Forbrukerprisindekser

Prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 0,9 prosent i oktober. Ser man bakover i tid, har prisendringen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i oktober måned (for årene 1998-2022) i gjennomsnitt gått ned med 0,5 prosent, noe som er likt med gjennomsnittet for de ti foregående årene (2013-2022).

 

2023.10a.png
Forbrukerprisendringer i oktober måned, 2013-2023

 

 

Mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 0,9 prosent den siste måneden, gikk SSB konsumprisindeks (KPI) opp 1,0 prosent. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 8,5 prosent, mens KPI indeksen går opp 4,0 prosent.

 

2023.10b.png
Forbrukerprisendringer i oktober 2023

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 0,4 prosent fra september til oktober. Indeksen for frisk frukt gikk ned 1,9 prosent, indeksen for friske grønnsaker gikk opp 2,5 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 1,3 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 12,0 prosent, der frisk frukt øker med 13,9 prosent, friske grønnsaker øker med 10,5 prosent, øvrig frukt og grønt øker med 9,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 0,6 prosent fra september til oktober. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 1,0 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 1,0 prosent, ost gikk opp 0,1 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 1,9 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 6,2 prosent. Prisen på smør har økt med 7,2 prosent, ost har økt med 6,3 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 5,8 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 8,2 prosent.

Fra september til oktober gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 0,5 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 7,5 prosent, storfe har gått opp 0,3 prosent, svin har gått opp 2,1 prosent, fjørfe har gått ned 2,6 prosent og vilt har gått opp 5,3 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 1,4 prosent, mens prisen for øvrig kjøtt gikk opp 1,6 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 7,5 prosent, lam har økt med 6,1 prosent, svin har økt med 13,7 prosent, fjørfe har økt med 6,9 prosent, vilt har økt med 4,8 prosent, storfe har økt med 11,0 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 3,3 prosent og øvrig kjøtt har økt med 7,8 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 10,4 prosent fra september til oktober, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 11,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 3,4 prosent fra september til oktober og 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 8,9 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 5,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 5,4 prosent, smør har økt med 7,2 prosent, ost har økt med 6,0 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,7 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har gått ned 1,0 fra september til oktober. Indeksen for storfe gikk ned 2,3 prosent, indeksen for lam gikk ned 1,5 prosent mens indeksen for svin er uendret.12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 2,9 prosent. Storfe har gått ned 1,5 prosent, svin har økt med 6,3 prosent og lam har økt med 2,2 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden gått ned 0,5 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 6,5 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra september til oktober. De siste 12 månedene har prisen økt med 11,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått ned 2,2 prosent. Produsentprisindeksen på svin er uendret, storfe gikk ned 5,6 prosent, mens lam gikk ned 2,4 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har gått ned 1,1 prosent, der storfe har gått ned 7,1 prosent, lam har gått ned 1,3 prosent, mens svin har økt med 3,1 prosent.

 

 

Prisindekser september 2023

Forbrukerprisindekser

Prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 1,2 prosent i september måned. Ser man bakover i tid på prisutviklingen for september måned, har prisendringen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i september måned (for årene 1998-2022) i gjennomsnitt økt med 0,1 prosent, mens gjennomsnittet for de ti foregående årene (som er angitt i figuren nedenfor) har vært en reduksjon på 0,4 prosent.

2023.09a.png
Forbrukerprisendringer i september måned 2013-2023

 

Mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,2 prosent den siste måneden, gikk SSB konsumprisindeks (KPI) ned 0,1 prosent. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 7,4 prosent, mens KPI indeksen går opp 3,3 prosent.

2023.09b.png
Forbrukerprisendringer i september 2023.

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt (inkl. poteter) gikk opp 0,3 prosent fra august til september. Indeksen på frisk frukt gikk opp 1,8 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 1,1 prosent, indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 0,1 prosent, og prisindeksen på poteter gikk ned 2,6 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 11,3 prosent, der frisk frukt øker med 10,9 prosent, friske grønnsaker øker med 10,9 prosent, øvrig frukt og grønt øker med 9,1 prosent, mens poteter øker med 17,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 0,2 prosent fra august til september. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør ned 1,8 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 1,2 prosent, ost gikk opp 1,0 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 0,7 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 6,4 prosent. Prisen på smør har økt med 6,9 prosent, ost har økt med 8,7 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 4,1 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 5,2 prosent.

Fra august til september gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) ned 3,1 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått ned 12,1 prosent, storfe har gått ned 4,7 prosent, svin har gått ned 1,8 prosent, fjørfe har gått opp 0,4 prosent og vilt har gått ned 11,0 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 5,2 prosent, mens prisen for øvrig kjøtt gikk ned 1,2 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 6,8 prosent, lam har økt med 3,9 prosent, svin har økt med 14,5 prosent, fjørfe har økt med 7,3 prosent, vilt har økt med 0,7 prosent, storfe har økt med 7,6 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 4,1 prosent og øvrig kjøtt har økt med 7,9 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 9,1 prosent fra august til september, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 1,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 2,8 prosent fra august til september og 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 14,1 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 5,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 5,4 prosent, smør har økt med 7,2 prosent, ost har økt med 6,0 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,7 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har gått ned 3,5 fra august til september. Indeksen for storfe gikk ned 5,7 prosent, indeksen for lam gikk ned 4,3 prosent og indeksen for svin gikk ned 1,7 prosent.12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 4,6 prosent. Storfe har gått ned 0,5 prosent, svin har økt med 8,9 prosent og lam har økt med 2,8 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden gått ned 0,5 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 6,8 prosent.

Engrosprisindeksen på egg har den siste måneden vært tilnærmet uendret (økning på 0,04 prosent). De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 5,9 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 3,1 prosent fra august til september. De siste 12 månedene har prisen økt med 5,6 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått ned 6,1 prosent. Produsentprisindeksen på svin gikk ned 3,8 prosent, storfe gikk ned 8,8 prosent, mens lam gikk ned 10,2 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 1,1 prosent, der storfe har gått ned 5,7 prosent, lam har gått ned 0,3 prosent, mens svin har økt med 6,2 prosent.

 

Priser (neste måned)

Gjeldende produsentpriser tyder på at produsentprisen på storfekjøtt og trolig lam vil gå ned i oktober som følge av signaler om overproduksjon. Det er ventet at engrosprisene på kjøtt vil følge prisendringer på nivå med produsentprisene. Det foreligger ingen prognoser på hvorvidt prisen på kjøtt i dagligvarehandelen vil følge prisreduksjonen i produsent og engrosleddet, slik det gjorde nå i september.

 

Prisindekser august 2023

Forbrukerprisindekser

Prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned med 1,0 prosent i august måned. I gjennomsnitt har prisendringen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i august måned (for årene 1999-2022) ligget på -1,0 prosent.

2023.08aa.png
Prisendringer i august måned 1999-2023

 

Mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,0 prosent den siste måneden, gikk SSB konsumprisindeks (KPI) ned 0,8 prosent. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 9,0 prosent, mens KPI indeksen går opp 4,8 prosent.

2023.08b.png
Forbrukerprisendringer i august 2023.

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk ned 2,7 prosent fra juli til august. Indeksen på frisk frukt gikk ned 1,5 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 4,5 prosent og indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 1,2 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 12,5 prosent, der frisk frukt øker med 14,5 prosent, friske grønnsaker øker med 12,3 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 7,8 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,2 prosent fra juli til august. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 1,4 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,9 prosent, ost gikk ned 2,1 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 0,8 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 6,5 prosent. Prisen på smør har økt med 7,0 prosent, ost har økt med 7,6 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 5,3 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 7,9 prosent.

Fra juli til august gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 1,8 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 6,2 prosent, storfe har gått opp 2,4 prosent, svin har gått opp 2,3 prosent, fjørfe har gått opp 2,5 prosent og vilt har gått opp 1,4 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 4,3 prosent, mens prisen for øvrig kjøtt er uendret den siste måneden. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 10,3 prosent, lam har økt med 9,1 prosent, svin har økt med 16,5 prosent, fjørfe har økt med 8,1 prosent, vilt har økt med 3,9 prosent, storfe har økt med 9,7 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 10,4 prosent og øvrig kjøtt har økt med 11,8 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 3,6 prosent fra juli til august, mens 12 mnd. indeksen viser en økning på 8,0 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 1,3 prosent fra juli til august og 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 10,6 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 5,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 5,4 prosent, smør har økt med 7,2 prosent, ost har økt med 6,0 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,7 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) er uendret juli til august. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 8,0 prosent. Svin har økt med 10,8 prosent, storfe har økt med 5,5 prosent og lam har økt med 2,7 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 0,8 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 9,3 prosent.

 

Engrosprisen på egg har gått ned 0,1 prosent den siste måneden, mens 12 mnd. engrosprisindeksen på egg har gått opp 5,9 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra juli til august. De siste 12 månedene har prisen økt med 2,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått opp med 0,1 prosent. Produsentprisindeksen på svin og storfe er uendret, mens lam gikk den opp med 1,9 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 6,1 prosent, der storfe har økt med 2,7 prosent, lam har økt med 1,0 prosent og svin har økt med 9,3 prosent.

 

Priser i september (neste måned)

Gjeldende produsentpriser tyder på at produsentprisen på kjøtt i september vil gå ned. Trolig blir reduksjon i produsentpriser på om lag 9 prosent for storfe, 10 prosent på lam og 4 prosent på svin. Det er også ventet at engrosprisene på kjøtt vil gå ned, der prisene på storfe vil gå ned om lag 6 prosent, lam vil gå ned om lag 4 prosent, mens svin vil gå ned om lag 2 prosent. Det foreligger ingen prognoser på hvorvidt prisen på kjøtt i dagligvarehandelen vil følge prisreduksjonen i produsent og engrosleddet. Kiwi signaliserte som første butikkjede å redusere prisen på fisk og sjømat med 12 prosent (frem til 1 oktober). Deretter har andre kjeder signalisert priskutt på fisk (inntil 20 prosent), så trolig vil forbrukerprisene på fisk gå en god del ned i september. Hvor mye prisreduksjonen eventuelt blir må vi avvente å se til neste måned.

 

 

Prisindekser juli 2023

Forbrukerprisindekser

Fra 1998 til 2023 har prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt gått opp med 1,9 prosent i juli måned (korrigert for reduksjonen av matmomsen fra 24% til 12% i juli 2001), ukorrigert for matmomsendringen er gjennomsnittlig prisøkning i juli måned 1,5 prosent for perioden 1998-2023. Prisøkningen nå i juli var på 3,2 prosent. Prisstigningen er dermed høyere enn den gjennomsnittlig prisstigning i juli måned (for årene 1998-2022).

Prisstigningen på mat- og alkoholfrie drikkevarer er imidlertid mindre enn prisøkningen på tilsvarende tid i fjor, da prisen økte med 7,6 prosent. De store økningene man så i juliprisene i fjor skyltes bl.a. ett historisk høyt jordbruksoppgjør kombinert med en lengre periode med koronavirus, usikkerhet knyttet til krigen i Ukraina, samt de halvårlige forhandlingene med matvarekjedene.

 

2023.07a.png
Prisendringer i juli måned for årene 2013 til og med 2023.

 

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,4 prosent i juli, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 3,2 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 8,9 prosent, mens KPI indeksen går opp 5,4 prosent.

2023.07b.png
Prisendringer i juli måned

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 2,5 prosent fra juni til juli. Indeksen på frisk frukt gikk opp 3,3 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 0,8 prosent. Indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 4,6 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 14,3 prosent, der frisk frukt øker med 16,7 prosent, friske grønnsaker øker med 14,1 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 8,4 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 3,9 prosent fra juni til juli. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 2,3 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 3,8 prosent, ost gikk opp 4,2 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 1,9 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 6,5 prosent. Prisen på smør har økt med 7,7 prosent, ost har økt med 7,2 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 5,8 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 5,8 prosent.

Fra juni til juli gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 3,1 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 8,6 prosent, storfe har gått opp 0,9 prosent, svin har gått opp 3,7 prosent, fjørfe har gått ned 1,0 prosent og vilt har gått opp 5,9 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 2,5 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 4,3 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 8,8 prosent, lam har økt med 5,2 prosent, svin har økt med 15,9 prosent, fjørfe har økt med 5,8 prosent, vilt har økt med 2,8 prosent, storfe har økt med 9,9 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 6,6 prosent og øvrig kjøtt har økt med 10,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 3,7 prosent fra juni til juli og 12 mnd. indeksen viser en økning på 11,7 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 4,9 prosent fra juni til juli, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 10,5 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer økte med 1,4 prosent den siste måneden. Prisen på melk, yoghurt og fløte økte med 1,3 prosent, smør økte med 2,6 prosent, ost økte med 1,4 prosent mens andre meierivarer økte med 1,0 prosent. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 5,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 5,4 prosent, smør har økt med 7,2 prosent, ost har økt med 6,0 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,7 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 0,5 prosent fra juni til juli. Engrosprisindeksen for storfe gikk ned 0,4 prosent, lam gikk ned med 2,0 prosent mens svin økte med 1,5 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 10,5 prosent. Svin har økt mest med 13,5 prosent, storfe har økt med 7,8 prosent og lam har økt med 4,8 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 0,3 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 10,3 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 5,0 prosent fra juni til juli. De siste 12 månedene har prisen økt med 5,8 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått opp med 0,4 prosent. Produsentprisindeksen på svin gått opp 1,9 prosent mens på storfe gikk indeksen ned med 0,9 prosent og på lam gikk den ned med 3,7 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 9,2 prosent, der storfe har økt med 5,4 prosent, lam har økt med 4,2 prosent og svin har økt med 12,7 prosent.

 

 

Prisindekser juni 2023

 

Forbrukerprisindekser

Fra 1998 til 2023 har prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt gått opp med 0,4 prosent i juni mnd. Prisøkningen nå i juni var på 2,4 prosent, noe som er langt høyere enn prisøkningen på tilsvarende tid i fjor.

image-20230710100203-3.png
​ Månedlig forbrukerprisutvikling på mat- og alkoholfrie drikkevarer i juni mnd (2013-2023) ​

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,6 prosent i juni, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 2,4 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 13,4 prosent, mens KPI indeksen går opp 6,4 prosent.

2023.06a.png
Forbrukerprisindeks juni 2023

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 6,5 prosent fra april til juni. Indeksen på frisk frukt gikk opp 11,1 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 4,0 prosent. Indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 0,6 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 18,8 prosent, der frisk frukt øker med 20,8 prosent, friske grønnsaker øker med 21,3 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 11,9 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 1,1 prosent fra mai til juni. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 0,5 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 1,0 prosent, ost gikk opp 1,6 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 1,7 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 10,7 prosent. Prisen på smør har økt med 15,8 prosent, ost har økt med 11,4 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 10,0 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 9,1 prosent.

Fra mai til juni gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 1,2 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått ned 2,1 prosent, storfe har gått opp 2,7 prosent, svin har gått opp 0,1 prosent, fjørfe har gått opp 1,0 prosent og vilt har gått ned 2,1 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 0,7 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 1,5 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 13,9 prosent, lam har økt med 7,5 prosent, svin har økt med 21,5 prosent, fjørfe har økt med 14,7 prosent, vilt har økt med 3,2 prosent, storfe har økt med 16,2 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 12,7 prosent og øvrig kjøtt har økt med 13,9 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 1,6 prosent fra mai til juni og 12 mnd. indeksen viser en økning på 16,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 3,9 prosent fra mai til juni, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 16,5 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 8,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 8,5 prosent, smør har økt med 8,9 prosent, ost har økt med 9,1 prosent, mens andre meierivarer har økt med 7,8 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 0,4 prosent fra mai til juni. Engrosprisindeksen for storfe og svin er uendret, mens engrosprisen på lam gått opp 4,9 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 13,4 prosent. Svin har økt mest med 16,9 prosent, storfe har økt med 9,7 prosent og lam har økt med 9,6 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 0,7 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 14,0 prosent.

Engrosprisindeksen på egg har gått ned 0,2 prosent den siste måneden. De siste 12 månedene har engrosprisindeksen på egg økt med 8,5 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra mai til juni. De siste 12 månedene har prisen økt med 4,7 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått opp med 1,0 prosent. Produsentprisindeksen på svin gått opp 1,9 prosent og lam 3,7 prosent, mens på storfe gikk indeksen ned med 0,9 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 11,1 prosent, der storfe har økt med 5,3 prosent, lam har økt med 4,6 prosent og svin har økt med 16,5 prosent.

 

 

Prisindekser mai 2023

Forbrukerpriser

Fra 1998 til 2023 har prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt gått opp med 0,6 prosent i mai mnd. Prisøkningen nå i mai var på 2,3 prosent, noe som er langt høyere enn prisøkningen på tilsvarende tid i fjor.

 

2023.05b.png
Månedlig forbrukerprisutvikling på mat- og alkoholfrie drikkevarer i mai mnd (2013-2023)

 

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,5 prosent i mai, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 2,3 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 12,7 prosent, mens KPI indeksen går opp 6,7 prosent.

2023.05a.png
Forbrukerprisindeks mai 2023

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 2,9 prosent fra april til mai. Indeksen på frisk frukt gikk opp 2,2 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 2,7 prosent. Indeksen på fryst frukt gikk opp 3,1 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 1,6 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 18,7 prosent, der frisk frukt øker med 20,7 prosent, friske grønnsaker øker med 21,3 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 11,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 1,9 prosent fra april til mai. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 4,3 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 1,8 prosent, ost gikk opp 1,7 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 5,3 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 10,0 prosent. Prisen på smør har økt med 16,1 prosent, ost har økt med 9,4 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 10,0 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 11,5 prosent.

Fra april til mai gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 1,7 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 6,3 prosent, storfe har gått ned 1,9 prosent, svin har gått ned 1,1 prosent, fjørfe har gått opp 2,8 prosent og vilt har gått ned 0,6 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 3,7 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 2,8 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 15,7 prosent, lam har økt med 14,4 prosent, svin har økt med 22,3 prosent, fjørfe har økt med 16,0 prosent, vilt har økt med 4,7 prosent, storfe har økt med 16,5 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 16,9 prosent og øvrig kjøtt har økt med 17,0 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 1,7 prosent fra april til mai og 12 mnd. indeksen viser en økning på 15,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 4,2 prosent fra april til mai, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 7,7 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 8,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 8,5 prosent, smør har økt med 8,9 prosent, ost har økt med 9,1 prosent, mens andre meierivarer har økt med 7,8 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 1,1 prosent fra april til mai. Engrosprisindeksen for storfe gikk opp 3,0 prosent, mens engrosprisen på svin og lam er uendret. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 13,4 prosent. Svin har økt mest med 16,9 prosent, storfe har økt med 9,7 prosent og lam har økt med 10,1 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 0,2 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 16,3 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret den siste måneden. De siste 12 månedene har engrosprisindeksen på egg økt med 8,7 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra april til mai. De siste 12 månedene har prisen økt med 5,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått opp med 1,6 prosent. Produsentprisindeksen på svin og lam er uendret, mens på storfe gikk indeksen opp med 4,3 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 10,7 prosent, der storfe har økt med 6,2 prosent, lam har økt med 9,3 prosent og svin har økt med 14,3 prosent.

 

 

Prisindekser april 2023

Fra 1998 til 2023 har prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt gått opp med 0,2 prosent i april mnd. Prisøkningen nå i april var på 2,5 prosent, noe som også er langt høyere enn prisøkningen på tilsvarende tid i fjor.

2023.04b.png
Månedlig forbrukerprisutvikling på mat- og alkoholfrie drikkevarer i april mnd.

 

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 1,1 prosent i april, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 2,5 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 10,6 prosent, mens KPI indeksen går opp 6,4 prosent.

2023.04a.png
Forbrukerprisindeks april 2023

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 2,5 prosent fra mars til april. Indeksen på frisk frukt gikk opp 3,9 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk ned 0,8 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 3,7 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 16,3 prosent, der frisk frukt øker med 21,4 prosent, friske grønnsaker øker med 17,2 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 9,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 2,0 prosent fra mars til april. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør uendret, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 1,5 prosent, ost gikk opp 2,7 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 3,5 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 7,2 prosent. Prisen på smør har økt med 13,7 prosent, ost har økt med 6,8 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 7,1 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 6,2 prosent.

Fra mars til april gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 1,7 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått ned 1,2 prosent, storfe har gått opp 6,8 prosent, svin har gått opp 2,5 prosent, fjørfe har gått opp 3,8 prosent og vilt har gått opp 5,7 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 0,2 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk ned 0,2 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 12,1 prosent, lam har økt med 7,3 prosent, svin har økt med 21,2 prosent, fjørfe har økt med 13,2 prosent, vilt har økt med 10,6 prosent, storfe har økt med 17,5 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 10,8 prosent og øvrig kjøtt har økt med 10,8 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 4,3 prosent fra mars til april og 12 mnd. indeksen viser en økning på 15,3 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 4,5 prosent fra mars til april, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 4,8 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 8,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 8,5 prosent, smør har økt med 8,9 prosent, ost har økt med 9,1 prosent, mens andre meierivarer har økt med 7,8 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 1,07 prosent fra mars til april. Engrosprisindeksen for storfe gikk opp 2,0 prosent, engrosprisen på svin gikk opp 0,4 prosent mens prisen på lam er uendret. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 13,8 prosent. Svin har økt mest med 16,9 prosent, etterfulgt av storfe som har økt med 10,4 prosent og lam har økt med 10,1 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 0,3 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 17,9 prosent.

Engrosprisindeksen på egg gikk ned 0,1 prosent den siste måneden. De siste 12månedene har engrosprisindeksen på egg økt med 8,7 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte med 0,8 prosent fra mars til april.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått opp med 1,5 prosent. Produsentprisindeksen på svin er uendret, på storfe gikk indeksen opp med 4,1 prosent, mens på lam gikk den ned med 0,4 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 10,2 prosent, der storfe har økt med 5,9 prosent, lam har økt med 8,8 prosent og svin har økt med 13,4 prosent.

 

 

Prisindekser mars 2023

I perioden 1998 til 2023 har prisen på mat- og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt gått ned med 0,4 prosent i mars mnd. Dette er også tilfellet i år, der prisene går ned med 1,7 prosent.

2023.03b.png
Månedlig forbrukerprisutvikling på mat- og alkoholfrie drikkevarer i mars mnd.

 

Forbrukerprisindekser

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,8 prosent i mars, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 1,7 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 8,6 prosent, mens KPI indeksen går opp 6,5 prosent.

2023.03.png
Indeks mars

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 1,1 prosent fra februar til mars. Indeksen på frisk frukt gikk opp 1,2 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 3,5 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk ned 1,3 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 14,1 prosent, der frisk frukt øker med 12,7 prosent, friske grønnsaker øker med 23,5 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 7,7 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk ned 1,2 prosent fra februar til mars. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 0,5 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk ned 0,6 prosent, ost gikk ned 1,9 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 4,8 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 6,4 prosent. Prisen på smør har økt med 12,7 prosent, ost har økt med 6,5 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 5,8 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 4,2 prosent.

Fra februar til mars gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) ned 1,6 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått ned 5,0 prosent, storfe har gått ned 1,6 prosent, svin har gått ned 0,1 prosent, fjørfe har gått ned 2,6 prosent og vilt har gått ned 6,8 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk ned 0,7 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk ned 1,1 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 10,7 prosent, lam har økt med 7,8 prosent, svin har økt med 18,6 prosent, fjørfe har økt med 12,6 prosent, vilt har økt med 6,9 prosent, storfe har økt med 9,7 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 11,4 prosent og øvrig kjøtt har økt med 11,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,3 prosent fra februar til mars og 12 mnd. indeksen viser en økning på 10,7 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 9,2 prosent fra februar til mars, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 3,4 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer er uendret den siste måneden. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 8,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 8,5 prosent, smør har økt med 8,9 prosent, ost har økt med 9,1 prosent, mens andre meierivarer har økt med 7,8 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk ned 0,7 prosent fra februar til mars. Engrosprisindeksen for storfe gikk ned 1,9 prosent mens prisen på lam og svin er uendret. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 13,5 prosent. Svin har økt mest med 16,4 prosent, etterfulgt av storfe som har økt med 10,3 prosent og lam har økt med 13,1 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 1,4 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 17,7 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret den siste måneden. De 12 siste månedene har engrosprisindeksen på egg økt med 8,7 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra februar til mars. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 6,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gått ned med 1,4 prosent. Produsentprisen på svin og lam er uendret, mens på storfe gikk indeksen opp ned 3,8 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 10,3 prosent, der storfe har økt med 6,0 prosent, lam har økt med 9,2 prosent og svin har økt med 13,4 prosent.

 

 

Prisindekser februar 2023

Dagligvarekjedenes forhandlinger med leverandører skjer to ganger i året. Normalt fører dette til prisøkninger i februar og juli måned. Fra 1998 frem til 2023 har gjennomsnittlig forbrukerprisindeks på mat- og alkoholfrie drikkevarer økt med 1,6 prosent i februar måned. Dette innebærer at årets prisøkninger på mat- og alkoholfrie drikkevarer, i februar, ligger på gjennomsnittet for prisøkninger i februarmåned for de siste 25 årene.

2023.02b.png
Månedlig prisutvikling på mat- og alkoholfrie drikkevarer i februar mnd.

 

Forbrukerprisindekser

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,4 prosent i februar, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 1,6 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 8,8 prosent, mens KPI indeksen går opp 6,3 prosent.

 

2023.02.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 5,3 prosent fra januar til februar. Indeksen på frisk frukt gikk opp 4,9 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 8,2 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 3,0 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 10,9 prosent, der frisk frukt øker med 9,4 prosent, friske grønnsaker øker med 18,4 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 6,6 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 0,6 prosent fra januar til februar. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør opp 1,6 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 1,1 prosent, ost gikk ned 0,3 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk opp 6,0 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 4,8 prosent. Prisen på smør har økt med 12,5 prosent, ost har økt med 7,4 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 4,8 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 4,0 prosent.

Fra januar til februar gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) opp 2,7 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått opp 6,9 prosent, storfe har gått opp 2,7 prosent, svin har gått opp 5,1 prosent, fjørfe har gått opp 5,2 prosent og vilt har gått opp 4,2 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 0,5 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 2,5 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 13,2 prosent, lam har økt med 9,0 prosent, svin har økt med 24,7 prosent, fjørfe har økt med 14,0 prosent, vilt har økt med 12,5 prosent, storfe har økt med 13,4 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 14,0 prosent og øvrig kjøtt har økt med 11,9 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk opp 0,8 prosent fra januar til februar og 12 mnd. indeksen viser en økning på 8,1 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk opp 3,8 prosent fra januar til februar, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 8,2 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer gikk opp med 4,3 prosent den siste måneden. Melk yoghurt og fløte har økt med 4,0 prosent, smør har økt med 4,4 prosent, ost har økt med 4,5 prosent og andre meierivarer har økt med 4,7 prosent. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 8,8 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 8,5 prosent, smør har økt med 8,9 prosent, ost har økt med 9,1 prosent, mens andre meierivarer har økt med 7,8 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 1,4 prosent fra januar til februar. Engrosprisindeksen for storfe og lam er uendret, mens svin gikk opp med 2,7 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 18,6 prosent. Svin har økt mest med 22,7 prosent, etterfulgt av lam som har økt med 15,3 prosent og storfe har økt med 13,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 0,9 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 16,5 prosent.

Engrosprisindeksen på egg er uendret den siste måneden. De 12 siste månedene har engrosprisindeksen på egg økt med 13,7 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk er uendret fra januar til februar. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 6,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økt med 1,9 prosent. Produsentprisen på storfe og lam er uendret, mens på svin gikk indeksen opp med 3,4 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 14,7 prosent, der storfe har økt med 10,2 prosent, lam har økt med 17,8 prosent og svin har økt med 17,5 prosent.

 

 

Prisindekser januar 2023

Forbrukerprisindekser

SSB konsumprisindeks (KPI) gikk opp 0,2 prosent i januar, mens forbrukerprisindekser på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp 1,6 prosent den siste måneden. 12-månedersindeksen på mat og alkoholfrie drikkevarer går opp 12,0 prosent, mens KPI indeksen går opp 7,0 prosent.

 

2023.01.png

 

Forbrukerprisindeksen på frukt og grønt gikk opp 1,5 prosent fra desember til januar. Indeksen på frisk frukt gikk opp 0,8 prosent, indeksen på friske grønnsaker gikk opp 1,6 prosent, mens indeksen på øvrig frukt og grønt gikk opp 2,1 prosent. 12-månedersindeksen på frukt og grønt går opp 10,6 prosent, der frisk frukt øker med 10,5 prosent, friske grønnsaker øker med 10,8 prosent og øvrig frukt og grønt øker med 11,5 prosent.

Forbrukerprisindeksen på meierivarer gikk opp 0,7 prosent fra desember til januar. Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på smør ned 2,6 prosent, gruppen melk, yoghurt og fløte gikk opp 0,1 prosent, ost gikk opp 2,1 prosent, mens gruppen andre meierivarer gikk ned 6,6 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisene på meierivarer har økt med 11,4 prosent. Prisen på smør har økt med 19,3 prosent, ost har økt med 13,9 prosent, melk, yoghurt og fløte har økt med 8,5 prosent og gruppen andre meierivarer har økt med 10,4 prosent.

Fra desember til januar gikk forbrukerprisindeksen på kjøtt (alle dyreslag/alle produkter) ned 0,1 prosent. Blant de ulike kjøttslagene har prisindeksen på lam gått ned 10,0 prosent, storfe har gått opp 2,1 prosent, svin har gått ned 0,8 prosent, fjørfe har gått ned 4,7 prosent og vilt har gått ned 5,0 prosent. Forbrukerprisindeksen på bearbeidet kjøtt gikk opp 3,1 prosent den siste måneden, mens for øvrig kjøtt gikk opp 2,1 prosent. 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på kjøtt har økt med 14,5 prosent. Lam har økt med 9,3 prosent, svin har økt med 22,9 prosent, fjørfe har økt med 11,4 prosent, vilt har økt med 7,8 prosent, storfe har økt med 12,8 prosent, bearbeidet kjøtt har økt med 13,9 prosent og øvrig kjøtt har økt med 17,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på fisk gikk ned 1,2 prosent fra desember til januar og 12 mnd. indeksen viser en økning på 14,2 prosent.

Forbrukerprisindeksen på egg gikk ned 2,6 prosent fra desember til januar, mens 12-månedersindeksen viser at forbrukerprisen på egg har økt 8,6 prosent.

 

Engrosprisindekser

Engrosprisindeksen på meierivarer gikk opp med 0,1 prosent den siste måneden. Økningen skyldes ikke økte priser, men vektingsgrunnlaget for de ulike meierikategoriene. 12 mnd. indeksen på meierivarer har gått opp med 6,9 prosent, der melk yoghurt og fløte har økt med 6,9 prosent, smør har økt med 9,3 prosent, ost har økt med 6,7 prosent, mens andre meierivarer har økt med 5,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) gikk opp 3,7 prosent fra desember til januar, der indeksen for storfe gikk opp 2,7 prosent, lam gikk opp med 5,4 prosent og svin gikk opp med 4,2 prosent. 12 mnd. engrosprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) har økt med 17,1 prosent. Svin har økt mest med 19,5 prosent, etterfulgt av lam som har økt med 18,6 prosent og storfe har økt med 13,9 prosent.

Engrosprisindeksen på kylling har den siste måneden økt med 1,7 prosent. De 12 siste månedene har engrosprisen på kylling økt med 17,0 prosent.

Engrosprisindeksen på egg økte med 2,1 prosent den siste måneden. De 12 siste månedene har engrosprisen på egg økt med 13,7 prosent.

 

Noteringsprisindeksen 

Noteringsprisindeksen på melk økte fra desember til januar med 2,0 prosent. 12 mnd. indeksen viser at noteringsprisindeksen på melk har økt med 6,4 prosent.

 

Produsentprisindeksen 

Den siste måneden har produsentprisindeksen på kjøtt (storfe, lam og svin) økt med 2,2 prosent (uten trekk for omsetningsavgiften). Produsentprisen på storfe gikk opp 0,5 prosent, lam gikk opp med 7,0 prosent, mens svin gikk opp med 2,8 prosent. 12 mnd. indeksen viser at produsentprisindeksen på kjøtt har økt med 14,9 prosent, der storfe har økt med 10,2 prosent, lam har økt med 23,4 prosent og svin har økt med 17,4 prosent.