Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2021

Sammendrag

NIBIO Ullensvang har i perioden 2012-2019 gjennomført rettleiingsprøving av samla 11 eplesortar og -seleksjonar. Føremålet var å skaffa norske fruktdyrkarar sortar som gjev stor avling med kvalitetsfrukt og er tilpassa det norske klimaet. Sortane vart poda på den svaktveksande grunnstamma M9. Pomologiske karakterar og fruktkvalitet vart vurderte og detaljert informasjon om dei ulike sortane er gjeve i denne rapporten. Sortane Asfari og Elstar Boerekamp Excellent- Star® vert tilrådde til kommersiell fruktdyrking. Sorten Tiara kan dyrkast til jus og som dekorasjonsfrukt sidan den har raudt fruktkjøt. Sorten Pinova bør prøvast vidare. På grunn av svak fruktkvalitet og sein modning er fylgjande sortar og utval ikkje tilrådde for dyrking under norske tilhøve: 1/05, 58/06, A 75, Galmac, Jugala, Crimson Crisp og Elshof.

Sammendrag

Bærproduksjon i plasttunnel har blitt trukket frem som en løsning for økologisk bærdyrking. Et slikt produksjonssystem er relativt nytt i Norge, og det er behov for mer kunnskap for å optimalisere produksjonen. I perioden 2017-2019 har vi gjennom prosjektet “Økologisk tunnelbær og flytende næring”, finansiert av Kunnskapsutviklingsmidler for økologisk produksjon i NIBIO, hatt ulike forsøk ved forskningsstasjonene Holt og Apelsvoll for å øke kunnskapen om dyrkingstekniske utfordringer for økologisk bærproduksjon.

Til dokument

Sammendrag

Aiming for sustainable development of food value chains several assessment methods are developed, however it seems challenging to go from assessment to actual change. A solution proposed is increased stakeholder involvement also in the assessment phase. The perspective on sustainability varies depending on several variables, among which the geographical context where the producers are located. The perspective of the latter is of paramount importance as these are the actors on who, ultimately, possible changes towards sustainability depend. In this article, we applied a qualitative approach to investigate the farmers’ perspective on sustainability, in the horticultural production in Arctic Norway. We found that many of the premises for sustainable food production are present. The main challenges are lack of long-term planning, dependency of rented land as well as fluctuating yield and income. Producer’s network is essential for development as well as introduction of technical improvements. The study shows the importance of contextualisation of sustainability, as well as pointing at concerns about trade-offs between sustainability dimensions and themes in the proposed model. The research contributes to method development by demonstrating how a qualitative approach is a fruitful method to unravel the complexities of sustainability in food production.