Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Tiltak i landbruket og verdien av forbedret vannkvalitet

Foto: Morten Günther
Aktiv SIST OPPDATERT: 01.11.2023
Slutt: juni 2027
Start: juli 2023

Landbruket er en av de viktigste kildene til vannforurensing i Norge, og samtidig en stor bidragsyter til klimautslipp.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.07.2023 - 30.06.2027
Prosjektleder Geir Wæhler Gustavsen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Økonomi og samfunn
Totalt budsjett 14907000

Bakgrunn: Landbruket er en av de viktigste kildene til vannforurensing i Norge, og samtidig en stor bidragsyter til klimautslipp. I matproduksjonen brukes gjødsel i relativt store mengder for å tilføre plantene næringsstoffer. Avrenning fra gjødsel bidrar til forurensing av vassdrag. For å lage kostnadseffektive tiltak for å hindre forurenset vann og klimautslipp er samfunnet avhengig av kjennskap til tilstanden til økosystemene og hvordan forurensingen oppstår.

Hovedmål: Å finne ut hvordan landbruket kan implementere tiltak som tar hensyn til hele samfunnets nytte og kostnader.

Utvikle kvantitativ kunnskap om hvordan redusere fremtidig forurensing på en måte som både tar hensyn til rent vann, sunne økosystemer, matproduksjon og bøndenes kostnader.

Befaring 2023 10 27.jpg
Befaring ved Ertevannet 27.10.2023. Foto NIBIO.