Forskning nytter - kart og statistikk 2017

NIBIO er tross sin korte fartstid etter fusjonen i 2015 et forskningsinstitutt med røtter helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Med ca. 700 ansatte og tilstedeværelse på 18 forskjellige steder spredt over hele Norge, leverer vi forskningsbasert kunnskap om det som skal bli den framtidige norske grønne bioøkonomien. Her er syv smakebiter fra Divisjon for kart og statistikk i 2017.

Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

God lesing!