Hopp til hovedinnholdet

Tegner inn reindriftsbeiter rett i web-kartet

10-57-Reinflokken Karasjok vinter J.A

Foto: Jan Helmer Olsen

– Det nye er nettopp det, sier geomatikkleder Ingvild Nystuen entusiastisk, at det nå blir så enkelt å oppdatere kart på web at alle i prinsippet kan gjøre det. Sånn på direkten, og med et par museklikk.

Både reindriftsnæring og forvalting har lenge savna etterrettelig dokumentasjon for arealbruken til reindrifta. Begge parter trenger for ulike formål å vise kart over hvilke områder som er i bruk til beite, kalving, forflytting eller oppsamling av dyra.   

Det er viktig at reindriftsarealene er tilgjengelige på kartet slik at reindriftsnæringas interesser blir ivaretatt, for eksempel i arealsaker.

– Hittil har kartene vært svært arbeidskrevende og tunge å oppdatere, forteller Nystuen. 

Hun forklarer at såkalte GIS-verktøy ikke har vært tilgjengelige på nett, og at oppdateringer av kartmaterialet har skjedd med så lange intervaller at informasjonen er blitt utdatert. I en verden der endringer skjer i høyere tempo enn før, har kartene framstått som statiske og tidvis uegnet.

– Dette grep vi fatt i, og har nå utviklet en nettløsning som er enkel å forstå og bruke. ‘Apple-enkelt’ er kanskje ikke godt IT-språk, men det sier noe om hvordan verktøyet er å håndtere, bobler IT-ingeniøren.

Hun beskriver hvordan endringer kan tegnes inn ved å føre musepekeren over et gitt kartområde, rett i nettleseren, og hvordan gamle opplysninger vil fjernes ved oppdatering av de nye. Fylkesmannen får ansvar for å kvalitetssikre at opplysningene stemmer.  

Identifikasjon, databehandling og oppdatering som før krevde mange manuelle arbeidstimer, skjer nå automatisk via ny-utvikla programsnutter, eller API-er, som dataingeniøren kaller det.

– Vi har gått fra dobbel bokføring til enkel, og sparer dermed både tid og frustrasjon, sier Nystuen. Og best av alt, reindriftsnæring og forvaltning får beslutningsgrunnlag de kan ha tillit til.

Den nye nettløsningen er testet i 2017, og skal prøves ut av utvalgte reinbeitedistrikter i 2018. Bred utrulling og opplæring av alle distriktene skjer i 2019.

 

Formål

Sikre oppdaterte arealkart for reindriftsnæring og forvaltning

Samarbeid: Relevante Fylkesmenn og Norske Reindriftsamers Landsforbund

Finansiering: Landbruksdirektoratet