Forskning nytter

NIBIO har drevet forskning og utvikling i over hundre år innen mange ulike fagretninger relatert til mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Her har vi samlet noen eksempler på at vår forskning nytter!

DAL-20160310-180701-forskning-nytter
Foto: Lars Sandved Dalen