Divisjon for kart og statistikk

Forskning nytter er en samling utvalgte smakebiter av det store mangfoldet av faglige aktiviteter i NIBIO. Dette er aktiviteter og resultater som hver på sin måte bidrar til viktig kunnskap i næring og forvaltning, og i samfunnet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper disse smakebitene fra Divisjon for kart og statistikk gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

WEF-27082010-104524_cropped
Foto: Wendy Fjellstad

Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver; datafangst, dataforvaltning, omfattende analyser og bred formidling. Norsk genressurssenter og Budsjettnemnda for jordbruket inngår i divisjonen. Forvaltning, næringsliv og politisk ledelse er divisjonens målgrupper.