Marie Vestergaard Henriksen

Forsker

(+47) 907 60 178
marie.henriksen@nibio.no

Sted
Trondheim

Besøksadresse
Klæbuveien 153, bygg C 1.etasje, 7030 Trondheim

Sammendrag

De ville pollinatorene våre er truet blant annet fordi matfatet deres forsvinner. Matfatet til pollinatorene består av et mangfold av planter som gir dem tilgang på blomster fra tidlig vår til sein høst. Her følger en oversikt over noen av de ville pollinatorene sine favoritter blant plantene i kulturlandskapet.

Til dokument

Sammendrag

Det er en global nedgang av ville pollinatorer, og hovedårsaken til dette er at leveområdene deres er under press og går tapt på grunn av urbanisering og andre arealendringer. I BE(E) DIVERSE prosjektet har vi derfor studert hvordan artsmangfoldet og samspillet mellom planter og ville pollinatorer påvirkes av urbanisering og hvordan dette ivaretas i beslutningsprosesser på lokalt nivå og gjennom konkrete forvaltningstiltak. Vi har hatt ett spesielt fokus på artsrike semi-naturlige enger og veikanter. Oppsummert så viser resultatene fra BE(E) DIVERSE at det viktigste tiltak for å ivareta pollinatorer og deres blomsterressurser er å sikre gjenværende leveområder med høy kvalitet, som semi-naturlige enger, i både urbane og rurale områder. Både semi-naturlig eng og alternative leveområder som veikanter, må skjøttes riktig og inngå i en helhetlig landsapsforvaltning i kommunens arealplanlegging.

Sammendrag

Integrert plante- og pollinatorvern (IPPV) er et relativt nytt konsept som omfatter tiltak med mål om å forbedre bærekraften i norsk jordbruk. Gjennom målrettede IPPV tiltak legges det til rette for økt biologisk mangfold i jordbrukslandskapet, både for å begrense bruk av plantevernmidler og forbedre pollineringen. Både pollinering og naturlig skadedyrkontroll er viktige økosystemtjenester som jordbruket kan dra stor nytte av.

Sammendrag

Det er en global nedgang i ville pollinatorer, og også i Norge er mange arter truet. Hovedårsaken til dette er store landskapsendringer som har ført til at viktige leveområder for pollinerende insekter har forsvunnet. Dette er en trussel mot både det biologiske mangfoldet og sunne økosystemer som er nødvendig for en sikker matproduksjon. Et viktig tiltak for å ivareta pollinatorer er å sikre gjenværende gode leveområder som vi fremdeles har i dag og i tillegg etablere nye.

Sammendrag

The diversity and abundance of pollinating insects is declining on a global scale and urgent action is needed. This is a brief film about the importance of pollinators, what is being done in Norway to counteract pollinator decline, and how you can help. Together, we can make a difference.

Sammendrag

Conservation of species associated with semi-natural grasslands, a threatened habitat, is dependent on their ability to disperse between the few and fragmented patches remaining in the landscape. To maintain metapopulations dynamics and reduce the risk of regional extinction, it is essential to know whether other, more widespread, habitats can act as alternative habitat for the biodiversity associated with threatened habitats. Here, we study how four widespread habitat types in boreal landscapes—forest, permanent grassland, abandoned grassland and road verge—can contribute to the conservation of plant species found in semi-natural grasslands which is a species-rich ecosystem important for plant and pollinator diversity that has experienced extensive reduction, fragmentation and isolation. We compare richness of all vascular plants, insect-pollinated plants and semi-natural grassland specialists among habitat types in two regions is Norway where semi-natural grasslands are few and fragmented. Based on overlap in community composition and local species richness, road verges were the most promising alternative habitat for both insect-pollinated plants and semi-natural grasslands specialists. Several habitat specialist species were, however, only found in semi-natural grasslands and, for these species, no other habitat can be considered suitable as alternative habitat. Our results highlight that a holistic management perspective is needed to maintain biodiversity associated with semi-natural grasslands. Thus, both the protection of remaining patches of the primary, threatened habitats as well as management of widespread, alternative habitats in the landscape should be prioritized.

Til dokument

Sammendrag

1. Ecological network structure is maintained by a generalist core of common species. However, rare species contribute substantially to both the species and functional diversity of networks. Capturing changes in species composition and interactions, measured as turnover, is central to understanding the contribution of rare and common species and their interactions. Due to a large contribution of rare interactions, the pairwise metrics used to quantify interaction turnover are, however, sensitive to compositional change in the interactions of, often rare, peripheral specialists rather than common generalists in the network. 2. Here we expand on pairwise interaction turnover using a multi-site metric that enables quantifying turnover in rare to common interactions (in terms of occurrence of interactions). The metric further separates this turnover into interaction turnover due to species turnover and interaction rewiring. 3. We demonstrate the application and value of this method using a host–parasitoid system sampled along gradients of environmental modification. 4. In the study system, both the type and amount of habitat needed to maintain interaction composition depended on the properties of the interactions considered, that is, from rare to common. The analyses further revealed the potential of host switching to prevent or delay species loss, and thereby buffer the system from perturbation. 5. Multi-site interaction turnover provides a comprehensive measure of network change that can, for example, detect ecological thresholds to habitat loss for rare to common interactions. Accurate description of turnover in common, in addition to rare, species and their interactions is particularly relevant for understanding how network structure and function can be maintained.

Til dokument

Sammendrag

Understanding interactions between individual animals and their resources is fundamental to ecology. Agent-Based Models (ABMs) offer an opportunity to study how individuals move given the spatial distribution and characteristics of their resources. When contrasted with empirical individual-resource network data, ABMs can be a powerful method to detect the processes behind observed movement patterns, as they allow for a complete and quantitative analysis of the agent-to-environment relationships. Here we use the small-scale, within-patch movement of bumblebees (Bombus pascuorum) as a case study to demonstrate how ABMs can be combined with network statistics to provide a deeper understanding of the mechanisms behind the interactions between individuals and their resources. We build an ABM that explicitly simulates the influence of distance to the nearest flowering plant (allowing minimal energy expenditure and maximum time spent foraging), plant height and number of flower heads (as a proxy of food availability) on local foraging decisions of bumblebees. The relative importance of these three elements is determined using pattern-oriented modelling (POM), where we confront the network statistics (number of visited plants, number of interactions, nestedness and modularity) of a real B. pascuorum individual-resource network with the emergent patterns of our ABM. We also explore the model results using spatial analysis. The model is able to reproduce the observed network statistics. Despite the complex behaviour of bumblebees, our results show a surprisingly precise match between the structure of the simulated and empirical networks after adjusting a single model parameter controlling the importance of distance to the next plant visited. Our study illustrates the potential of combining field data, ABMs and individual-resource networks for evaluating small-scale, within-patch movement decisions to better understand animal movements in natural habitats. We discuss the benefits of our approach when compared to more classical statistical methods, and its ability to test various scenarios in a new or altered environment.

Sammendrag

Tap av leveområder er den viktigste trusselen mot pollinatorer i dag. Det er derfor viktig å ivareta de gode leveområdene som finnes i kulturlandskapet. Målet med dette prosjektet er å gi kunnskap om hvilke areal i et vanlig jordbrukslandskap som er gode leveområder for pollinatorer og evaluere skjøtselmetoder som er egnet for å ivareta pollinatorer. Denne kunnskapen kan brukes til å utforme eller fortsette med tiltak som sikrer og opprettholder et nettverk av gode leveområder i kulturlandskapet...

43CF9723-98BE-461D-BED3-342455EA7620

Divisjon for matproduksjon og samfunn

RESTORE: Restaurering av økosystemfunksjoner og biodiversitet i semi-naturlige naturtyper under sterkt arealpress


I RESTORE skal vi utvikle nye løsninger for restaurering av semi-naturlige natur som er i fare for tap og forringelse på grunn av endringer i arealbruk. Resultatene skal gi grunnlag for en bedre ivaretagelse av det biologiske mangfoldet og de økologiske funksjonene som finnes i semi-naturlig natur.

Aktiv Sist oppdatert: 28.04.2022
Slutt: okt 2024
Start: okt 2021
IMG_8203

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Bærekraftige tiltak i jordbrukslandskapet for å sikre mangfold av pollinatorer og andre nyttedyr: Integrert plante- og pollinatorvern (IPPV)


Integrert plante- og pollinatorvern (IPPV) er et relativt nytt konsept som omfatter tiltak med mål om å forbedre bærekraften i norsk jordbruk. Gjennom målrettede IPPV tiltak legges det til rette for økt biologisk mangfold i jordbrukslandskapet, både for å begrense bruk av plantevernmidler og forbedre pollineringen. Både pollinering og naturlig skadedyrkontroll er viktige økosystemtjenester som jordbruket kan dra stor nytte av. I dette prosjektet studerer vi IPPV ved etablering av blomsterstriper som tiltak i kulturlandskap flere steder i landet.

Aktiv Sist oppdatert: 03.11.2023
Slutt: des 2024
Start: jan 2022