Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1997

Sammendrag

On behalf of the Organizing Committee of the Third International Cherry Symposium I have the pleasure to wish you cordially welcome to Ullensvang (Norway) and Aarselv (Denmark). During recent years cherry research has made good progress in many fields by improving cultivars, introducing and testing new dwarfing rootstocks, new tree forms and intensive planting systems and their management as well as postharvest handling. The severve problem of fruit cracking is still unsolved, but new approaches to find solutions to the problem look promising. During the Cherry Symposium some 51 oral and 63 poster communications will be presented. In the future this new knowledge certanly will make a comprehensive contribution to fullfill the theme of the Cherry Symposium: "Progress in production of high quality cherries through research". Through exchange of knowledge and ideas in a friendly atmosphere I feel sure that scientists representing 27 different countries will return home with new ideas and inspiration, having made some new personal contacts useful in their future research

Sammendrag

Rapporten inneholder en gjennomgang av tilvekst, volumendringer og av gang i skog i Norge siden midten av 1800-tallet, og omfatter også en generell drøfting av effekten av ulike sko gskjøtseltiltak med tanke på binding av karbon i skog. Endrede driftsformer i skogbruket, tresl agskifte og oppsparing av skog har ført til at stående volum og tilve kst før avvirkninger omtrent doblet fra 1925 til 1990. Resultatet har vært en betydelig økning i netto tilvekst. Prognoser for framtidig u tvikling i en hundreårsperiode viser at nettoopptaket vil øke til ca. 16 mill. tonn CO2 i 2020. Etter 2020 forventes en stabilisering av n ivået. Prognosen forutsetter en konstant avvirkning tilsvarende dagen s nivå. Beregningene er usikre, spesiel t med tanke på en eventuell ø kning av forråtnelse av trær på rot. The report describes the historic development of the Norwegian forest s since the mid-1900 century and the general effect of different silv icultural measures. The results show thatgrowth increments have doubl ed in the period from 1925 to 1990 whereas harvesting, in spite of si gnificant variations from year to year, has been constant on the aver age. This increment is primarily due to a change in forest management practice. The net CO2 sink is projected to increase to about 16 mill . tonnes in 2020 after which it is projected to stabilise. The calcul ations assume a constant harvest level and immediate reforestation of harvested areas. Due to uncertainty about future harvest level and n atural mortality the results are uncertain, particularly for the year s after 2020.