Aktiv SIST OPPDATERT: 28.02.2020
Slutt: des 2022
Start: feb 2019

NIBIO har gjennom mange år jobbet aktivt med forskning og utvikling for reindriften. Dette prosjektet er et resultat av en Strategisk Instituttsatsning (SIS) og hovedmålet er å utføre forskning og metodeutvikling som tar tak i reindriftas utfordringer i dag og i fremtiden. Er du reindriftsutøver og har gode innspill til hva det bør forskes mer på er det bare å ta kontakt med våre medarbeidere.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.02.2019 - 31.12.2022
Prosjektleder Svein Eilertsen
Totalt budsjett 2800000

Prosjektet har som formål å bygge opp tverrfaglig kunnskap og kompetanse som på sikt kan inngå i rådgivingstjenester og forvaltning. En aktiv næringsutvikling og dokumentasjon av arealbruk og beiteressurser vil være sentralt i prosjektet. Hvordan klimaendringer og inngrep i naturen påvirker næringen, hvordan ny teknologi kan benyttes for å bedre arbeidsmiljøet og dyrevelferd samt reindriftsøkonomi vil være andre tema som er aktuelle. Våre medarbeidere har bred kunnskap og erfaring med bruk av kart og statistikk, samt praktiske utprøvinger etter initiativ fra næringen selv. 

DSCF2393.JPG
Foto: Seyda Özkan Gülzari