Hopp til hovedinnholdet

Økt bevissthet om lokal selvforsyning

30-18-Frøydis Gillund_Privat

Foto: Solveig Kjølberg

Kompetansenettverk Lokalmat skal gi matprodusenter rundt om i landet kunnskap om tradisjonell videreforedling av egne råvarer. Frøydis Gillund ved NIBIO, leder kompetansenettverket i Nord-Norge.

Under pandemien har det vært en økende interesse for dyrking i egen hage, høste fra naturens ressurser, og å lage mat fra grunnen av. Frøydis Gillund tror vi har blitt mer bevisste på hvor viktig det er med nasjonal selvforsyning og matproduksjon over hele landet.

Kompetansenettverket er delt inn i fem regioner: Øst-, Sør-, Vest-, Midt- og Nord-Norge. Målgruppen er lokalmatprodusenter med under 10 ansatte som har mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer.

– Målet med min jobb er å bidra til å bevare den arktiske lokalmattradisjonen, forteller Gillund. Det handler om å hjelpe produsenter som vil lære hvordan de kan foredle lokale råvarer.

Samtidig skal nettverket bidra til å heve den matfaglige kompetansen for å sikre god kvalitet og trygge produkter innen lokalmatproduksjon.

Nettverket tilbyr kurs i for eksempel pølsemaking, ysting, nedskjæring av slakt og lignende. Produsentene kan også få besøk av en kunnskapsrik fagperson til veiledning i bedriften. Dette er eksperter med god kunnskap om tradisjonell videreforedling av lokale råvarer.

– Forbrukerundersøkelser viser at folk har stor tillit til norskprodusert mat, og aller størst til arktisk mat. Mange har svært store forventninger om god kvalitet og matsikkerheten i det arktiske, forteller Gillund.

Hun tror forventningene blant annet kan ha sammenheng med at gårdene i nord gjerne er mindre og med færre dyr. Det gir et bilde av at bonden har mer tid til hvert enkelt dyr, og dermed større mulighet til å sikre god kvalitet og dyrevelferd. I et bærekraftperspektiv gir det også mening å kunne kjøpe mat produsert i den landsdelen du befinner deg.

 

Formål

Kompetansenettverk Lokalmat tilbyr kurs og veiledning som setter lokalmatprodusenter i stand til å produsere mat som er trygg og av høy kvalitet.

Samarbeid: De øvrige kompetansenettverkene. Se felles nettside www.mathåndverk.no

Finansiering: Midler over statsbudsjettet (Landbrukets utviklingsfond), med Troms og Finnmark Fylkeskommune som oppdragsgiver.