Forskning nytter - matproduksjon og samfunn 2021

Mange er opptatt av bærekraft. Samtidig er mange av våre fagområder påvirket av en tiltagende polarisering i samfunnet, noe som blant annet kan gi seg utslag i både overdreven forenkling og villedende framstilling av komplekse sammenhenger. Dette krever bevissthet rundt den rollen som forsknings- og kunnskapsinstitusjoner som NIBIO har, og et bevisst forhold til skillet mellom fag og politikk. Her er åtte smakebiter fra Divisjon for matproduksjon og samfunn i 2021

Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

God lesing!