Divisjon for matproduksjon og samfunn

Forskning nytter er en samling utvalgte smakebiter av det store mangfoldet av faglige aktiviteter i NIBIO. Dette er aktiviteter og resultater som hver på sin måte bidrar til viktig kunnskap i næring og forvaltning, og i samfunnet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper disse smakebitene fra Divisjon for matproduksjon og samfunn gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

ef-20150817-084125_cropped
Foto: Erling Fløistad

Divisjonen er landets ledende og største forskningsmiljø på primærleddet i norsk landbasert matproduksjon og bygger på naturvitenskapelige så vel som samfunnsvitenskapelige disipliner. Her utvikles kunnskap om innsatsfaktorer, driftsmåter, miljøvirkninger og utbytte i plante- og husdyrproduksjonene for forvaltning, næringsliv og samfunn. I tillegg kommer FoU i skjæringspunktet mellom grønn og blå sektor, som er et vekstområde i divisjonen.