Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Overvåking av semi-naturlig eng (ASO)

Foto: Annette Bär
INAKTIV SIST OPPDATERT: 15.06.2021
Slutt: des 2021
Start: mai 2021

Hvordan står det til med semi-naturlig eng i Norge? Hvor mye har vi  igjen av denne artsrike naturtypen og i hvilken tilstand? Hvilke faktorer fører til endringer i semi-naturlig eng på sikt?

Start- og sluttdato 01.05.2021 - 31.12.2021
Prosjektleder Annette Bär
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold
Finansieringskilde Miljødirektoratet

Miljødirektoratet mangler overvåking av flere naturtyper i hovedøkosystemet åpent lavland. Prosjektet har som hovedformål å overvåke status og tilstand for naturtypen semi-naturlig eng og tilknyttede arter, slik at prosjektet gir arealrepresentative tall og identifiserer hvilke faktorer som fører til endringer i semi-naturlig eng på sikt. I 2021 starter overvåkingsprogrammet for semi-naturlig eng (ASO) hvor det skal overvåkes 18 områder (10x10 km) fordelt over hele landet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Møreforsking og Multiconsult.