Svenja B. Kroeger

Forsker

(+47) 908 21 036
svenja.kroeger@nibio.no

Sted
Trondheim

Besøksadresse
Klæbuveien 153, bygg C 1.etasje, 7030 Trondheim

Biografi

Evolusjonær økolog med bakgrunn i livshistoriens evolusjon og aldring. Mitt forskningsfokus er å forstå virkningene av miljøvariasjoner, inkludert menneskeskapte forstyrrelser, som infrastrukturutvikling, på dyrepopulasjoner og biologisk mangfold generelt. Jeg har jobbet med en rekke studiesystemer, inkludert insekter, planter, pattedyr og fugler, og min spesielle kompetanse ligger hos sciurids.

Grader:

Ph.D. i økologi ved University of Aberdeen (2017)

B.Sc. (Hons) i dyrebiologi ved University of Stirling (2013)

Les mer
Til dokument

Sammendrag

Studies in natural populations are essential to understand the evolutionary ecology of senescence and terminal allocation. While there are an increasing number of studies investigating late-life variation in different life-history traits of wild populations, little is known about these patterns in social behaviour. We used long-term individual based data on yellow-bellied marmots (Marmota flaviventer) to quantify how affiliative social behaviours and different life-history traits vary with age and in the last year of life, and how patterns compare between the two. We found that some social behaviours and all life-history traits varied with age, whereas terminal last year of life effects were only observed in life-history traits. Our results imply that affiliative social behaviours do not act as a mechanism to adjust allocation among traits when close to death, and highlight the importance of adopting an integrative approach, studying late-life variation and senescence across multiple different traits, to allow the identification of potential trade-offs. This article is part of the theme issue ‘Ageing and sociality: why, when and how does sociality change ageing patterns?’

Sammendrag

Midt-Troms Grønt A/S dyrker økologiske jordbær i tunell ved Rossfjordstraumen i Finnsnes kommune og opplever i enkelte år store skader på avling, planter og infrastruktur fra vånd. I prosjektet har en sett på tiltak for å motvirke slike skader. Tiltakene som er vurdert er inngjerding, skjøtsel av nærområder og bruk av lydsignal. Stor nedgang i våndbestanden i området i forsøksåret innebar få skader og lite press fra vånd mot jordbærfeltet, slik at det ikke var mulig å påvise noen effekt av tiltakene.

Til dokument

Sammendrag

Studies in natural populations are essential to understand the evolutionary ecology of senescence and terminal allocation. While there are an increasing number of studies investigating late-life variation in different life-history traits of wild populations, little is known about these patterns in social behaviour. We used long-term individual based data on yellow-bellied marmots (Marmota flaviventer) to quantify how affiliative social behaviours and different life-history traits vary with age and in the last year of life, and how patterns compare between the two. We found that some social behaviours and all life-history traits varied with age, whereas terminal last year of life effects were only observed in life-history traits. Our results imply that affiliative social behaviours do not act as a mechanism to adjust allocation among traits when close to death, and highlight the importance of adopting an integrative approach, studying late-life variation and senescence across multiple different traits, to allow the identification of potential trade-offs. This article is part of the theme issue ‘Ageing and sociality: why, when and how does sociality change ageing patterns?’

Til dokument

Sammendrag

Roadsides can harbour remarkable biodiversity; thus, they are increasingly considered as habitats with potential for conservation value. To improve construction and management of roadside habitats with positive effects on biodiversity, we require a quantitative understanding of important influential factors that drive both positive and negative effects of roads. We conducted meta-analyses to assess road effects on bird communities. We specifically tested how the relationship between roads and bird richness varies when considering road type, habitat characteristics and feeding guild association. Overall, bird richness was similar in road habitats compared to non-road habitats, however, the two apparently differ in species composition. Bird richness was lowered by road presence in areas with denser tree cover but did not differ according to road type. Richness differences between habitats with and without roads further depended on primary diet of species, and richness of omnivores was positively affected by road presence. We conclude that impacts of roads on bird richness are highly context-dependent, and planners should carefully evaluate road habitats on a case by case basis. This emphasizes the need for further studies that explicitly test for differences in species composition and abundance, to disentangle contexts where a road will negatively affect bird communities, and where it will not.