Divisjon for skog og utmark

Divisjon for skog og utmark har ansvar for skog- og utmarksfaglige spørsmål. Divisjonen har en bred portefølje av forskningsprosjekter i hele skog-verdikjeden og tett kontakt med skognæringen og internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen skogforskning.

kongle_Dan Amlid
Foto: Dan Aamlid
Skogforskningen i Norge har en 100-årig historie og lange og gode tidsserier av forskningsdata. Med dette kan vi overvåke endringer i skogressursene, bidra til å øke bioproduksjonen gjennom foredling og legge det faglige grunnlaget for bærekraftig forvaltning.
 
Skog og utmark dekker størstedelen av landarealet i Norge, og en optimal bruk av arealene og produksjonspotensialet i skog og mark er avgjørende for å framskaffe materialer, naturverdier og samfunnsgoder som kan bidra til ny grønn verdiskaping i Norge.
 
Divisjon for skog og utmark er dessuten aktive i utdanningen av PhD-studenter og deltar i undervisningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).