Skog og klima

Avdeling skog og klima er et kompetansesenter for klimarelaterte spørsmål innen skog og arealbruk.

KONTAKTPERSON
Skog og klima_kubikkmasse-granskog-skogogklima_jpg.jpg
Foto: John Y. Larsson