Treteknologi

Treteknologi er læren om trevirkets bruksegenskaper.

KONTAKTPERSON