Hopp til hovedinnholdet

Brukervennlig teknologi for norske gårdsbruk

11-16-Brukervennlig teknologi for norske gårdsbruk_Kjersti Balke Hveem

Foto: Kjersti Balke Hveem

Bonden står overfor en «jungel» av digitale tilbud, og risikoen for feilinvesteringer i ny teknologi og programvare kan virke større enn noensinne. I prosjektet PRESIS gir forskerne gårdbrukere brukervennlige, teknologiske tjenester som er tilpasset norske forhold.

Et viktig element i prosjektet er at bonden skal få eierskap til sine data. Derfor utvikles det lagringsløsninger for innsamlede data.

– Tanken er at bonden kan bestille droneflygning over åkeren sin, eller fly selv. Data samles inn via dronen, lastes opp på nett og lagres i løsningen, forteller Kjersti Balke Hveem. Dataene kan så prosesseres videre til for eksempel et gjødslingskart som overføres til gjødselsprederen. Dette er unikt, slike løsninger finnes ikke i dag, i hvert fall ikke tilpasset norske forhold.

Data kan også samles inn fra sensorer på traktor eller fra satellittdata. Satellittbilder vil imidlertid gi mye lavere nøyaktighet og er avhengig av skyfrie forhold. Traktormontert sensor er det ikke alle som har tilgang til eller ønsker å kjøpe. Fordelen med dronebaserte målinger er at vi kan få mye mer detaljert informasjon, skydekke er uproblematisk og det krever ingen investeringer for bonden.

I 2020 gjorde NIBIO over 65 oppdrag med dronefly over åkere i Viken, Trøndelag, Innlandet og Rogaland. Informasjonen samlet inn på oppdragene sammenlignes med fysiske prøver tatt på samme tidspunkt og brukes for å sikre at målingene stemmer med virkeligheten i ulike regioner.

De teknologiske tjenestene skal blant annet lage kart for tildeling av gjødsel i kornåker, estimere avling og kvalitet i eng, samt kartlegge rotugras i kornåker som utgangspunkt for tildelingskart for plantevernmidler. Dette er informasjonstjenester som har potensial til å redusere unødige klima- og miljøbelastninger fra jordbruket, samt gi økt effektivitet og bedre driftsøkonomi.

 

Formål

I forskningsprosjektet PRESIS skal forskerne gi norske gårdbrukere tilgang på brukervennlige og godt utprøvde teknologiske tjenester.

Samarbeid: Norsk Landbruksrådgivning

Finansiering: Jordbruksavtalen