Hopp til hovedinnholdet

For lite forskning i matindustrien

01-forskning-mat-ef-20151202-132537

Foto: Erling Fløistad

Til tross for økt verdiskaping i matindustrien, er andelen til forskning lav. Det viser NIBIO-rapporten Mat og Industri 2015. Den beskriver status og trender på sentrale områder for norsk matindustri.

Generelt viser rapporten, som er utarbeidet av NIBIO, til en positiv utvikling i norsk matindustri, med økning i både antall bedrifter, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer og verdi­skaping. Men samtidig ligger egenandelen til forskning langt under øvrig industri i Norge.

Norge har høye lønns- og råvarekostnader sammenlignet med EU. Selv med tollbeskyttelse merker industrien en økt konkurranse utenfra. Norsk andel av hjemmemarkedet har falt i underkant av ti prosent den siste ti-årsperioden, viser NIBIO-rapporten. 

Forskning og forskningsbasert innovasjon er en forutsetning for å videreføre en norsk næringsmiddelindustri med høy konkurranseevne. Det er også avgjørende for å tilpasse seg en bioøkonomisk framtid.

Bioøkonomi dreier seg om å gå bort fra en fossil økonomi basert på kull, olje og gass, og heller utnytte og forvalte fornybare, biologiske ressurser fra bl.a. jord og hav. Bærekraftig, effektiv og lønnsom matproduksjon en viktig del av bioøkonomien.

Formål

Den årlige NIBIO-rapporten Mat og Industri, beskriver status og trender på sentrale områder for norsk matindustri.

Finansiering: NHO Mat og Drikke, Norges forskningsråd, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund og Landbruksdirektoratet.