Forskning nytter - matproduksjon og samfunn 2022

Med sine fem fagdivisjoner, har NIBIO en unik kompetanse og fagprofil som treffer kjernen i bærekraftkonseptet: Kunnskapen om verdiskaping, miljøfag og ressursforvaltning, og økonomifag og samfunnsutvikling. NIBIO har også et solid regionalt ankerfeste med enheter og kompetanse landet rundt, i tillegg til at vi er en betydelig internasjonal aktør innenfor det som defineres som «the global grand challenges». Her er åtte smakebiter fra Divisjon for matproduksjon og samfunn i 2022.

Vi håper disse smakebitene gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

God lesing!