Ås - Bygg H7

Høgskoleveien 7 (tidligere også kjent som Fellesbyget) sto ferdig i 1958, og er senere totalrenovert i to trinn, 2004 og 2009. Odd Tandbergs store utsmykking i trappeløpet i Østfløyen er fra byggeåret. I forbindelse med renoveringen kom det også ytterligere kunstnerisk utsmykking. Bygget er et kombinert laboratorie- og kontorbygg, med lyse og tidsmessige lokaler. Laboratoriene fyller krav til sikkerhet og har bl.a. trekkfri lufttilførsel. I flere av etasjene er det kjøle-, fryse-, kultur- og vekstrom.

Det er godt utbygde felleslaboratorier for mottak av urene prøver, samt kjemikalielager, mediekjøkken og vaskelabb for utstyr. I tillegg er det spesialiserte laboratorier innen:

 
  • Bakteriologi
  • Entomologi
  • Molekylærbiologi
  • Nematologi
  • Pesticidkjemi, og annen organisk kjemisk analyse
  • Planteklinikk
  • Plantevirologi
  • Plantepatogene sopp
  • Vevskultur


I bygget er det også undervisningslaboratorier og auditorium, der undervisning i plantevernfagene ved NMBU finner sted.

Bygningen huser i dag NIBIOs ledelse, store deler av virksomheten i Divisjon for bioteknologi og plantehelse og en avdeling tilhørende Divisjon for miljø og naturressurser.

 
H7.jpg
Foto: NIBIO.