Molekylær plantebiologi

Avdeling molekylær plantebiologi arbeider med å fremskaffe ny kunnskap som er viktig for mer bærekraftig bruk av våre biologiske ressurser. Hovedfokus er molekylære problemstillinger knyttet til planteskadegjørere i skog,-jord og hagebruk. Avdelingen har NIBIO sin største samlede kompetanse innenfor bioteknologi.

Forskning- og utvikling

Avdelingen har ansvar for forskning, utvikling og forvaltningsstøtte innen molekylærbiologi og bioinformatikk innenfor divisjonens fagområder. Viktige områder er DNA-baserte studier av samspill mellom planter (jordbær, potet, gran m.fl) og -deres skadegjørere og molekylær diagnostikk av planteskadegjørere. Avdelingen har godt utstyrte laboratorier og en dyktig stab bestående av 21 forskere og teknikere. De fleste er lokalisert på Ås og en forsker er lokalisert i Trøndelag. 

Sentrale tema og oppgaver er:

  • Molekylære studier av forsvarsmekanismer hos planter
  • Diagnostikk av planteskadegjørere ved hjelp av molekylære teknikker
  • Genomforskning og transkriptomstudier av både planter og mikroorganismer
  • Epigenetikk studier av klimatilpassning hos planter
  • Priming av forvarsystemer i planter for mer robuste planter
  • CRISPR modifisering for mer resistente planter 
  • Utvikling av genetiske markører for anvendt planteforedling
  • Identifisering av bioaktive stoffer fra planter

Våre metoder omfatter molekylærbiologiske metoder som CRISPR teknologi, sekvensering, MetaDNAstrekkoding og genomikk, transformering av planter og mikroorganismer, laser mikroskopi, plantefysiologiske metoder og bioinformatiske verktøy.

Avdelingen har et bredt internasjonalt samarbeid med sterke utenlandske fagmiljø
 

erfl-20181129-150415.jpg
Arti Rai skal utføre den første genredigeringen av salatplanter i Norge i laboratoriet til NIBIO. Foto: Erling Fløistad.