Virus, bakterier og nematoder i skog-, jord og hagebruk

Avdelingen utgjør den største samlede kompetansen innen virus, bakterier og nematoder på planter i Norge.

Sentrale tema og oppgaver:
 
 • Studier av biologi og epidemiologi av virus, bakterier og nematoder.

 • Diagnostikk av virus, bakterier og nematoder ved hjelp av morfologiske og molekylærbiologiske metoder.

 • Referanselaboratorium for påvisning av karanteneskadegjørere.

 • Administrasjon og utvikling av “Planteklinikken”.

 • Studier av samspill mellom skadegjører og plante, resistens mot virus og nematoder.

 • Forvaltningsstøtte og overvåking i forbindelse med karanteneskadegjørere.

 • Etablere og opprettholde friskt plantemateriale for produksjon av vegetativt formerte vekster; rensing for virus og oppbevaring av friske planter ved blant annet kryoterapi og kryopreservering.

 • Utarbeide strategier for bekjempelse av skadelige organismer ved forebyggende tiltak som vekstskifte og kryoteknikk.

 • Bioprospektering; lete etter bioaktive stoffer for bedre helse i levende organismer.

 • Benytte planter og mikroalger som ”grønne fabrikker” for produksjon av proteiner som enzymer og vaksiner.

 • Stress responser i mikroalger, sekundære metabolitter og produksjon av alger med produkt-spesifikk biomasse komposisjon.

 • Bioprospektering av høyverdiprodukter som krefthemmere og immunstimulerende forbindelser fra mikroalger

 
 
pcn røtter potet øydvin.jpg
Potetcystenematoder på røtter. Foto: Johannes Øydvin.