Pesticider og naturstoffkjemi

Avdelingen utgjør den største samlede fagkompetansen innenfor pesticidkjemi i Norge. Aktiviteten i avdelingen er rettet mot forskning og kjemisk analyse av plantevernmidler, plantetoksiner og andre organiske stoffer i næringsmidler og miljø.

Sentrale tema og oppgaver er:
 
  • Trygg mat: Analyser og kunnskapsutvikling om plantevernmidler og plantetoksiner i næringsmidler.
  • Bidra til et miljømessig bærekraftig landbruk gjennom forskning og overvåking på spredning av plantevernmidler og naturlige toksiner i landbruksmiljøet (planter, vann, jord, sediment).
  • Naturstoffkjemi: Metabolittprofilering i planter og mikroorganismer, screening av naturlige toksiner mv.
  • Spesialtilpassede analyser av diverse kjemiske forbindelser for forskningen (bioaktive naturstoffer, planteluktstoff, diverse organiske miljøgifter mv).
 
Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for analyse av plantevernmiddelrester i vegetabilske matvarer og yter kunnskapsstøtte innen fagområdet plantevernmidler i miljøet. Avdelingen er akkreditert for analyse av plantevernmidler i mat og miljøprøver i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025, og har avansert kjemisk analyseutstyr for kvantifisering og screening av ulike stoffer i mat og miljø.
 
 
LC-MS-MS analyse ef-20160502-134848
Avansert utstyr for analyse av plantevernmidler og andre organiske kjemikalier i næringsmidler, planter og miljøprøver. Foto: Erling Fløistad
 
 
WP_20160817_13_37_15_Pro.jpg
Laboratoriefasiliteter for analyse av plantevernmidler og andre stoffer som lekker ut i bekker og elver i nærheten av landbruksområder. På lysimeterlaboratoriet undersøker vi både vann og jordprøver. Foto: Roger Holten