Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk

Avdelingen utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge. Vi utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid innen biologi og bekjempelse av ugras og skadedyr i landbruksarealer, planteskoler, juletrefelt og grøntarealer.

KONTAKTPERSON
mg201205_dsc_1455.jpg.jpeg
Artsbestemmelse av ugras. Foto: Morten Günther.