Hopp til hovedinnholdet

Norskprodusert mat er renest i klassen

erfl-20180509-080835-3_cropped

Heller ikke i 2021 ble det påvist funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene i norske produkter. Foto: Erling Fløistad.

Hvert år analyserer NIBIO prøver av plantebaserte matvarer for rester av plantevernmidler. Heller ikke i 2021 ble det påvist rester over grenseverdiene i mat produsert i Norge. Mengden av påvisbare rester er langt mindre i norsk mat enn i maten vi importerer.

På oppdrag fra Mattilsynet analyserer NIBIO matvarer for rester av kjemiske plantevernmidler. Det letes nå etter rester av 425 ulike stoffer. Formålet med overvåkingen er å avsløre ulovlig eller feil bruk av plantevernmidler på planter som brukes til mat. Nylig publiserte Mattilsynet resultatene for 2021. Totalt ble det analysert 1107 prøver av matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 119 økologiske prøver. I importerte matvarer ble det gjort funn over grenseverdiene i 39 av 771 prøver.

 

Norske bønder er best i klassen

Divisjonsdirektør Arne Hermansen er stolt over at NIBIO står for alle analysene og yter viktig støtte til Mattilsynet i dette viktige arbeidet. NIBIO arbeider hele tiden med å gi norske dyrkere råd om effektive og trygge tiltak mot sjukdommer, skadedyr og ugras.

– Denne rapporten viser at norske bønder er «best i klassen» når det gjelder bruk av plantevernmidler, sier Hermansen.

– Jeg er stolt av å være en del av støtteapparatet rundt norske bønder og gartnere. På dette området har de gjort alt helt riktig, når vi ikke finner spor etter feil bruk av plantevernmidler.

Mat dyrket i Norge inneholdt generelt færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land. For norske produkter var 68 % av prøvene helt uten funn, mot henholdsvis 35 % for prøver fra EU/EØS og 30 % for prøver fra tredjeland.

 

Generelt få funn av plantevernmiddelrester

Totalt ble det påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 39 prøver (3,5 %). Av disse ble 24 prøver (2,2 %) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet. Det var overskridelser i 0,5 % av prøvene av varer fra EU/EØS (to prøver av spinat). Det var overskridelser i 5,7 % (22 prøver) av prøvene fra tredjeland. Overskridelsene ble funnet i appelsiner, bladpersille, bringebær, tørkede bønner, chilipepper, fersken, hvetemel, kirsebær, litchi, mandariner, pomelo, ris, spinat, stjernefrukt og vårløk.

Det ble påvist 1552 funn av plantevernmiddelrester i vegetabilske råvarer.  Gjennomsnittsverdien av alle funn under eller lik grenseverdiene var på 9,2 % av grenseverdi. I norskproduserte varer var restmengdene på kun 5,4 % av grenseverdien, mot 8,6 % for varer importert fra EU/EØS og 11,2 % for produkter fra tredjeland.

– Overvåkingen som utføres i samarbeid med Mattilsynet er et stort og viktig oppdrag for NIBIO, forteller avdelingsleder Marianne Stenrød ved NIBIO.

 

Avansert utstyr har bred anvendelse

I dette programmet har NIBIO-laboratoriet undersøkt for rester av 425 ulike plantevernmidler med en kombinasjon av ulike metoder. To store multimetoder (M86 og M93) bestemmer til sammen rester av 367 forskjellige plantevernmidler, inkludert noen nedbrytningsprodukter. I tillegg benyttes spesialmetoder på et utvalg av prøvene. I spesialmetodene søkes det etter kun ett eller noen få plantevernmidler-/nedbrytningsprodukter som ikke er inkludert i multimetodene, totalt 58 stoffer. Metodene utvides stadig til å omfatte nye stoffer, og kvantifiseringsgrensene blir senket etter hvert som nytt og mer avansert utstyr tas i bruk.

For å finne rester av plantevernmidler må man ha gode rutiner og avanserte analyseinstrumenter. Fordi vi har dette utstyret i NIBIO er vi også i stand til å gjøre grunnleggende studier av kjemiske signaler mellom insekter, og mellom insekter og planter. Ut fra slike studier finner vi nye metoder for bekjempelse av skadedyr uten bruk av kjemiske plantevernmidler.

– Der «medisinen» fortsatt er nødvendig, har vi som eksempel oppnådd en reduksjon på opp mot 90 % ved sprøyting mot rognebærmøll i eple ved bruk av feller som utnytter signalstoffene møllen mottar, forteller Stenrød.

Nasjonalt referanselaboratorium

NIBIO avdeling pesticider og naturstoffkjemi har i en årrekke vært nasjonalt referanselaboratorium for analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Nasjonale laboratorier er oppnevnt av Mattilsynet med hjemmel i Kontrollforskriften, og svarer til et referanselaboratorium for EU innen hver produktgruppe. Fra 2021 har NIBIO også denne rollen for analyser av plantetoksiner i mat og fôr. Laboratoriet er med i et nettverk av nasjonale referanselaboratorier som koordineres av det europeiske referanselaboratoriet som organiserer felles arbeidsmøter og ringtester.

erfl-20180509-090902-3.jpg
I 2021 ble alle funn med overskridelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i mat funnet i importerte matvarer. Det var ingen overskridelser i druer og rosiner dette året. Foto: Erling Fløistad

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.