Hopp til hovedinnholdet

Lite rester av plantevernmidler i norskprodusert mat

erfl-20231214-140954

NIBIO analyserer hvert år norske matvarer for rester av plantevernmidler. Nå er Mattilsynet ferdig med sine vurderinger og rapporten for analysene i 2022 er klar. Her er senioringeniør Randi Bolli med den ferdige rapporten. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. Det er flest funn av plantevernmiddelrester i mat som importeres fra land utenfor EU/EØS, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.

På oppdrag fra Mattilsynet analyserer NIBIO matvarer for rester av kjemiske plantevernmidler. Det søkes etter rester av 440 ulike stoffer. Formålet med overvåkingen er å avsløre ulovlig eller feil bruk av plantevernmidler på planter som brukes til mat. Nylig publiserte Mattilsynet rapporten med resultatene for 2022. Totalt ble det analysert 1142 prøver av matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 151 økologiske prøver.

– NIBIO har på oppdrag fra Mattilsynet ansvaret for overvåkings- og kartleggingsprogrammer (OK-program) som leter etter uønskede stoffer i landbasert mat og fôr, sier divisjonsdirektør Marianne Stenrød i NIBIO.

– I det nasjonale OK-programmet gjennomfører vi analyser av rester av plantevernmidler og plantetoksiner i mat gjennom hele året. Prøvetakingen gjøres av Mattilsynet og kommer fra ulike steder i landet og utvalgte produkter. NIBIO tar imot prøvene og kjører analyser på hundrevis av ulike plantevernmidler med en kombinasjon av metoder. Siden Mattilsynet er forvaltningsmyndighet er det de som har ansvaret for oppfølgingen av eventuelle overskridelser, forklarer Stenrød.

– Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, kan man kan finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. Strenge regler skal sikre at maten er trygg og at plantevernmidler blir brukt på riktig måte, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet. Det er derfor fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester i næringsmidler.

– Overvåkningen vår viser at mat dyrket i Norge inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land, sier Sletta.

60 prosent av prøvene av norske produkter i 2022, var helt uten plantevernmiddelrester. Til sammenligning var 30 prosent av prøvene fra EU/EØS-landene og 37 prosent av prøvene fra resten av verden uten funn.

I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr. Av disse ble 28 prøver (2,5 prosent) vurdert å være overskridelser av grenseverdien. En overskridelse er funn over grenseverdi, etter fratrekk av analyseusikkerhet.

 

Flest overskridelser i produkter fra land utenfor Europa

I 2022 var det to overskridelser av grenseverdi i prøver av norsk grønnkål. I produkter fra EU/EØS var det også to overskridelser, i spinat og hvitvin. Disse overskridelsene medførte ingen akutt helsefare for forbruker.

I produkter fra land utenfor EU/EØS, var det overskridelser i 24 prøver. Dette gjaldt avokado, bordoliven i lake, bønner med belg, erter med belg, ingefærrot, kvede, malt koriander, mandel, paprika, pærer, ris, rosiner, te og vårløk.

Ni av overskridelsene ble vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker. Disse partiene ble trukket fra markedet. Funnene ble gjort i to prøver av ris, én prøve av kvede, én prøve av pepper og én prøve av lange grønne bønner. I tillegg var det overskridelser med helsefare i fire prøver av rosiner. Rosiner er et av produktene hvor det er flest overskridelser. Druer og rosiner er også blant produktene der Mattilsynet ofte finner rester av flere ulike plantevernmidler. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 20 ulike plantevernmidler.

– Overskridelsene viser at det er ekstra viktig at virksomhetene kontrollerer og stiller krav til innhold av plantevernmiddelrester når de importerer fra land utenfor EU/EØS, sier Sletta.

 

Få funn i økologiske produkter

Det var i 2022 få funn av plantevernmiddelrester i økologiske produkter. I to av 151 prøver ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Funnene ble gjort i hvitløk fra Spania og i tomat fra Norge.

NASJONALT REFERANSELABORATORIUM

NIBIO avdeling pesticider og naturstoffkjemi har i en årrekke vært nasjonalt referanselaboratorium for analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Nasjonale laboratorier er oppnevnt av Mattilsynet med hjemmel i Kontrollforskriften, og svarer til et referanselaboratorium for EU innen hver produktgruppe. Fra 2021 har NIBIO også denne rollen for analyser av plantetoksiner i mat og fôr. Laboratoriet er med i et nettverk av nasjonale referanselaboratorier som koordineres av det europeiske referanselaboratoriet som organiserer felles arbeidsmøter og ringtester.

I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr. Foto: Erling Fløistad, NIBIO
I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.