Hopp til hovedinnholdet

Rester av plantevernmidler i næringsmidler

Runhild Dammen_rd200807_DSC_4600_cropped.jpg

Foto: Runhild Dammen.

Innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidler på det norske markedet er lavt. I mer enn 98 % av prøvene som er tatt ut i 2014, ligger innholdet godt innenfor de fastsatte grenseverdiene. Dette går fram av en rapport som Mattilsynet publiserte i dag.

Årlig overvåking av plantevernmiddelrester

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler for å sikre trygg mat. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å sikre at forbrukerne ikke utsettes for helsefarlige restnivåer av plantevernmidler. Videre skal overvåkingen sikre at næringsmiddel-virksomhetene etterlever regelverket slik at plantevernmiddelrestene ikke overskrider gjeldende grenseverdier. 

Søkespekteret utvides hvert år. I 2014 ble det analysert for 330 forskjellige virkestoffer fra plantevernmidler, inkludert noen nedbrytningsprodukter, ved hjelp av to store multimetoder.

Alle prøver av vegetabilsk opprinnelse analyseres med disse to metodene. I tillegg benyttes spesialmetoder på et utvalg av prøvene. I spesialmetodene søkes det etter kun ett eller noen få plantevernmidler/nedbrytningsprodukter som ikke er inkludert i multimetodene. I 2014 ble det benyttet 8 spesialmetoder som omfattet totalt 34 stoffer. 

I alt 97 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra forskjellige land ble analysert i 2014. Av totalt 1389 prøver var 62 % importerte og 38 % norskproduserte næringsmidler. 

Det ble påvist funn av plantevernmidler over grenseverdi i 23 prøver (1,7 %). Av disse ble 18 prøver (1,3 %) regnet som overskridelse etter fratrekk av analyseusikkerheten. Hele 19 av 23 prøver med funn over grenseverdi var importert fra land utenfor EU.

 

Oppfølging av funn

Mattilsynet vurderer alle funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene opp mot analyseusikkerhet og om funnet kan være helsefarlig for forbruker. 

I 2014 var det overskridelse av grenseverdien for plantevernmidlet spinosad i én norsk prøve, som var salvie. Oppfølging av denne prøven viste at plantevernmidler var brukt i henhold til gjeldende etikett. 

Generelt er overskridelsene lave, men av prøvene med overskridelser var det fem prøver som ble vurdert å kunne medføre umiddelbar helsefare. Dette var to prøver av bønner med belg og tre prøver av bladselleri. Alle produktene var fra Kambodsja. Mattilsynet fulgte opp overskridelsene overfor importøren og det har også senere blitt tatt ut prøver av produkter fra Kambodsja. Det ble sendt melding om produktene i varslingssystemet RASFF.

 

Flere funn i samme prøve

Selv om det er få overskridelser av grenseverdiene er det vanlig å påvise flere rester i samme prøve. Resultatene viser at 58 % av prøvene i den ordinære overvåkingen hadde en eller flere reststoffer i en og samme prøve. I 2014 ble det på det meste påvist rester av 12 ulike plantevernmidler i en importert jordbærprøve. Alle stoffene som ble påvist lå under de fastsatte grenseverdiene. 

Resultatene fra 2014 viser generelt liten variasjon fra tidligere år. Små variasjoner fra år til år anses for å være normalt da påviste funn kan avhenge av mange faktorer, som for eksempel prøveuttaket, analyseprogrammet og bestemmelsesgrenser for analysemetodene samt at regelverket endres fra år til år.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.