Kornsorter

Deler av de norske kornarealene ligger i geografiske områder der vekstbetingelsene gir utfordringer når det gjelder å oppnå stabile kornavlinger med en ønsket kvalitet. De klimatiske utfordringene vil sannsynligvis bare øke i årene som kommer, og kornsorter som er godt tilpasset et norsk klima i endring vil være vesentlig for å kunne oppnå en størst mulig selvforsyningsgrad av norskprodusert korn, både til mat og fôr.  

Sorter_UA
Foto: Unni Abrahamsen
KONTAKTPERSON
kan legge inn valgfri tittel her!

Publikasjoner