Therese Birkeland Fossøy

Forsker

(+47) 482 43 411
therese.fossoy@nibio.no

Sted
Steinkjer

Besøksadresse
Innocamp Steinkjer, Skolegata 22, Bygg P 1. etasje, 7713 Steinkjer

Sammendrag

Fagartikkel om bruk av vekstskifte i kornproduksjon. Del av Veileder for vekstskifte i landbruket. Utgitt av Grønt fagsenter Buskerud, NLR og Viken fylkeskommune.

20220729_130311

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Sortsblandinger i vårbygg og høsthvete til fôr - et agronomisk alternativ for redusert bruk av plantevernmidler og mer stabile avlinger


En blanding av sorter påvirker luftspredning av patogener gjennom ulike mekanismer. En av disse mekanismene er en «grenseeffekt»; patogen smitter en mottakelig sort, men klarer ikke å smitte naboplanter fra mer resistente sorter. Det er imidlertid lite kunnskap om sortsblanding av høsthvete og vårbygg under norske forhold. 

Aktiv Sist oppdatert: 11.04.2023
Slutt: des 2024
Start: mars 2022
IMG_8203

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Bærekraftige tiltak i jordbrukslandskapet for å sikre mangfold av pollinatorer og andre nyttedyr: Integrert plante- og pollinatorvern (IPPV)


Integrert plante- og pollinatorvern (IPPV) er et relativt nytt konsept som omfatter tiltak med mål om å forbedre bærekraften i norsk jordbruk. Gjennom målrettede IPPV tiltak legges det til rette for økt biologisk mangfold i jordbrukslandskapet, både for å begrense bruk av plantevernmidler og forbedre pollineringen. Både pollinering og naturlig skadedyrkontroll er viktige økosystemtjenester som jordbruket kan dra stor nytte av. I dette prosjektet studerer vi IPPV ved etablering av blomsterstriper som tiltak i kulturlandskap flere steder i landet.

Aktiv Sist oppdatert: 03.11.2023
Slutt: des 2024
Start: jan 2022