Divisjon for skog og utmark

Sm@RT: Sm@ll Ruminant Technology – Precision Livestock Farming and Digital Technology for Small Ruminants

Aktiv SIST OPPDATERT: 07.04.2021
Slutt: des 2023
Start: jan 2020

Sm@RT er et nettverksprosjekt hvor vi skal ha workshops, markdager, vise gode eksempel og lage informasjonsmateriell knyttet til bruk av teknologi i småfenæringa

Start- og sluttdato 01.01.2020 - 31.12.2023
Prosjektleder Scotland’s Rural College (SRUC)
Prosjektansvarlig, NIBIO Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling
Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere fra 9 land: England, Frankrike, Norge, Tyrkia, Irland, Ungarn, Italia, Israel, Estland
Totalt budsjett Ca. 2 mill Euro