Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for skog og utmark

Sm@RT: Sm@ll Ruminant Technology – Precision Livestock Farming and Digital Technology for Small Ruminants

INAKTIV SIST OPPDATERT: 08.08.2023
Slutt: des 2023
Start: jan 2020

Sm@RT er et nettverksprosjekt hvor vi skal ha workshops, markdager, vise gode eksempel og lage informasjonsmateriell knyttet til bruk av teknologi i småfenæringa

Start- og sluttdato 01.01.2020 - 31.12.2023
Prosjektleder Scotland’s Rural College (SRUC)
Prosjektansvarlig, NIBIO Lise Grøva
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Vilt og utmarksressurser
Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere fra 8 land: England, Frankrike, Norge, Irland, Ungarn, Italia, Israel, Estland
Totalt budsjett Ca. 2 mill Euro

I Sm@RT (Sm@ll Ruminant Technology) deltar forskere fra England, Frankrike, Irland, Norge, Estland, Ungarn, Italia og Israel. Formålet med prosjektet er å fremme deling av kunnskap og erfaringer med ny teknolgi. Prosjektet er finansiert av EU-programmet Horizon 2020.

Spørreundersøkelser vi har gjennomført i deltakerland har gitt innsikt i hovedutfordringene til gardbrukere og andre i verdikjeden, og informasjon om behov og interesse for PLF og digital teknologi (PLF er Precision Livestock Farming)

En rekke arbeidsmøter, nasjonale og internasjonale, skal bidra til å forstå behov som er i næringa, og til deling av praktisk erfaring og kunnskap mellom gardbrukere i ulike land.

Vi knytter til oss utvalgte (‘digi’ og ‘innovative’) gårder i de ulike landene for å vise praktisk bruk av ulike teknologier og hvordan de kan bidra til økt effektivitet i gardsdrifta, og bedre helse og velferd hos dyra. Det er åpent for deltakelse for alle i verdikjeden sau og geit.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har lyst å delta, eller få mer informasjon.

Du kan også følge Sm@RT på sosiale medier, lenker dit finner du i menyen til venstre på denne siden.

DSC00007_beskåret .jpg
Prosjektleder Lise Grøva diskuterer med elever på Storsteigen Videregående Skole - på Geitdag på Meløya seter.