Hopp til hovedinnholdet

Europeisk samarbeid om teknologi i saue- og geitenæringa

20230728_112934

Sau med Findmy-bjelle vandrer langs Jotunheimveien, Nord-Fron, Innlandet. Foto: Morten Günther

Tidligere i sommer var drøyt hundre bønder, forskere, rådgivere og representanter for ulike teknologimiljøer samlet til internasjonal workshop på Oppdal i Trøndelag. Målet var å utveksle kunnskap og erfaring om teknologi i småfenæringa.

Saue- og geitenæringa har gjerne mindre økonomiske muskler enn andre husdyrnæringer. Derfor har den digitale teknologiutviklinga man har sett i andre deler av landbruket, i mindre grad kommet saue- og geitebøndene til nytte.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med, forteller NIBIO-forsker Lise Grøva.

Grøva er norsk koordinator for et europeisk nettverksprosjekt der forskere, i samarbeid med næringa, undersøker hvordan ny digital teknologi kan bidra til å lette arbeidshverdagen for saue- og geitebønder, og samtidig gi bedre dyrevelferd.

Saue- og geitenæringa forvalter store arealer og er en viktig kulturbærer, ikke bare i Norge.. Prosjektet Sm@RT – Sm@ll Ruminant Technology - har deltagere fra åtte europeiske land: Storbritannia, Frankrike, Norge, Irland, Ungarn, Italia, Israel og Estland. Samtlige land var representert på Oppdal.

Bortistu Gjestegard på Oppdal dannet en fantastisk ramme da NIBIO inviterte til teknologiseminar for saue- og geitenæringa tidligere i sommer. Foto: Morten Günther
Bortistu Gjestegard på Oppdal dannet en fantastisk ramme da NIBIO inviterte til teknologiseminar for saue- og geitenæringa tidligere i sommer. Foto: Morten Günther

Tre dager med workshop, dialog og gårdsbesøk

Arrangementet i Oppdal gikk over tre dager og startet med workshop på Bortistu Gjestegard i vakre Storlidalen.

Først fikk deltagerne høre om saue- og geitenæringa i deltakerlandene. Deretter ble ulike teknologileverandører invitert inn for å presentere sine løsninger: kameraovervåkingssystemer, sensorteknologi, GPS-sporingssystemer, radiobjeller, smarte RFID-øremerker, droner og virtuelle gjerder. Organisasjonen Animalia var til stede for å presentere Sauekontrollen – en nasjonal plattform for registrering av helse- og produksjonsdata for sau.

Ettermiddagen ble brukt til gruppearbeid, der deltagerne kunne møte leverandørene, gi innspill, stille spørsmål og dele av sine erfaringer.

På dag to og tre fikk deltagerne besøke flere norske saue- og geitegårder som på ulike måter har tatt i bruk ny teknologi i sin daglige drift. Bøndene delte raust av sine erfaringer. Deltagerne fikk også en guidet tur til fjellområdene ved Orkelsjøen (1050 moh.). Dette er ett av flere viktige sommerbeiteområder for sauebøndene i distriktet.

– Turen til Orkelsjøen var nok avgjørende for å forstå hvor viktig utmarksarealene er for den norske sauenæringa. Tanken om at produksjonen skal være knyttet til sesongene, naturressursene og kretsløpet, står ikke like sterkt alle steder i Europa, forteller Grøva.

Ivrige deltagere diskuterer Nofence – virtuell gjerdeteknologi. Foto: Morten Günther
Ivrige deltagere diskuterer Nofence – virtuell gjerdeteknologi. Foto: Morten Günther

Mye spennende teknologi i Norge

Norske bedrifter har mye spennende teknologi som er aktuell for småfenæringene.

– Vi er stolte og glade over at vi klarte å samle så mye kompetanse på Oppdal, forteller Anne de Boer, overingeniør i NIBIO.

Både FindMy og TeleSpor er produkter som har sitt utgangspunkt i den norske sauenæringa. Virtuelle gjerder kommer fra beitenæringa. Alle disse produktene har blitt til fordi noen har følt behovet på kroppen.

– Vi føler virkelig at Norge har noe å bidra med. På noen områder, for eksempel sporing av dyr på beite, ligger vi langt framme i utviklingen. Selv om mye er dyrt og ikke like relevant for alle per dags dato, kan prisene gå ned og bildet endre seg etter hvert, sier De Boer.

Og en ting til:

– I Norge er det fortsatt en kultur for samarbeid, både i faglagene og i beitelagene. De ulike aktørene stoler stort sett på hverandre, en har tillitt til systemene og at data ikke blir tuklet med. Dette er ikke en selvfølge i alle andre land, understreker overingeniøren.

Avdelingsingeniør Anne de Boer i samtale med forsker Lise Grøva under workshopen i Storlidalen. Foto: Morten Günther
Avdelingsingeniør Anne de Boer i samtale med forsker Lise Grøva under workshopen i Storlidalen. Foto: Morten Günther

Ulike behov i ulike land

– Det er viktig at de som bruker teknologi får anledning til å møte produsentene og selgerne, fortsetter Lise Grøva. På denne måten kan produktene videreutvikles og bli nyttige for flere.

Behovene er ulike i ulike land, det samme er betalingsevnen.

– Det handler mye om kost-nytte, forteller De Boer.

– For eksempel er virtuelle gjerder interessant for mange, men det er foreløpig altfor dyrt. I hvert fall hvis næringa må bære kostnadene alene.

Erfaringer fra New Zealand viser at mange aktører har nytte av å kunne gjerde dyr ute, for eksempel for å sikre spesiell vegetasjon, biologisk mangfold, vannkvalitet o.l.

– Også her i Norge kan det være interessant for storsamfunnet å vite hvor beitedyra er, forteller Grøva. Hvis flere aktører blir med på spleiselaget, vil også kostnadene for den enkelte bonde bli lettere å bære.

Tidligere i sommer var drøyt hundre bønder, forskere, rådgivere og representanter for ulike teknologimiljøer samlet til internasjonal workshop på Oppdal i Trøndelag. Målet var å utveksle kunnskap og erfaring om teknologi i småfenæringa. Foto: Morten Günther
Tidligere i sommer var drøyt hundre bønder, forskere, rådgivere og representanter for ulike teknologimiljøer samlet til internasjonal workshop på Oppdal i Trøndelag. Målet var å utveksle kunnskap og erfaring om teknologi i småfenæringa. Foto: Morten Günther

Veien videre

Sm@RT-prosjektet skal pågå fram til midten av 2024. Så langt har partnerne gjennomført en samling i Frankrike sommeren 2022 og en studietur til New Zealand i februar 2023 – i tillegg til samlinga på Oppdal.

– Vi planlegger en ny workshop i Israel i månedsskiftet januar/februar 2024, forteller Grøva.

– Det skal samles inn en del materiale i form av videointervjuer og skriftlige tilbakemeldinger fra gårdbrukere i de ulike landene - om hva slags teknologi de bruker og om effekten av denne.

Forskerne jobber med å lage en egen nettside på flere ulike språk, hvor de skal publisere informasjon og retningslinjer for bruk av ulike teknologiske hjelpemidler.

Her kan man etter hvert finne informasjon om hva slags teknologi som finnes på markedet, hvordan den kan brukes på ulike gårder i de ulike landene, og hvordan teknologien kan videreutvikles og gjøres enda bedre.

Vakkert kulturlandskap i Oppdal kommune. Foto: Morten Günther
Vakkert kulturlandskap i Oppdal kommune. Foto: Morten Günther
NIBIO-forsker Lise Grøva og prosjektkoordinator Claire Morgan-Davies fra Scotland's Rural College (SRUC). Foto: Morten Günther
NIBIO-forsker Lise Grøva og prosjektkoordinator Claire Morgan-Davies fra Scotland's Rural College (SRUC). Foto: Morten Günther

 

Sauene går på innmarksbeite mens de venter på at den siste snøen skal smelte i fjellet. Foto: Morten Günther
Sauene går på innmarksbeite mens de venter på at den siste snøen skal smelte i fjellet. Foto: Morten Günther
Deltagerne fikk også besøke fjellområdene ved Orkelsjøen. Dette er ett av flere viktige sommerbeiteområder for sauebøndene i distriktet. Foto: Morten Günther
Deltagerne fikk også besøke fjellområdene ved Orkelsjøen. Dette er ett av flere viktige sommerbeiteområder for sauebøndene i distriktet. Foto: Morten Günther

 

SM@RT: SM@LL RUMINANT TECHNOLOGY

Sm@RT er et nettverksprosjekt som skal gjennomføre workshops og markdager, vise gode eksempler og lage informasjonsmateriell knyttet til bruk av teknologi i småfenæringa.

Prosjektperiode: 2021-2024

Prosjektleder: Scotland's Rural College (SRUC)

Samarbeidspartnere i Storbritannia, Frankrike, Norge, Irland, Ungarn, Italia, Israel, Estland.

Marit Mjøen Solem er daglig leder for Findmy – et norsk selskap som tilbyr elektroniske bjeller for dyr på utmarksbeite. Ved hjelp av satellitteknologi kan bøndene spore dyra i sanntid fra nettbrett eller smarttelefon. Foto: Morten Günther
Marit Mjøen Solem er daglig leder for Findmy – et norsk selskap som tilbyr elektroniske bjeller for dyr på utmarksbeite. Ved hjelp av satellitteknologi kan bøndene spore dyra i sanntid fra nettbrett eller smarttelefon. Foto: Morten Günther
Sauebonde Bent Inge Hoel viser hvordan registrering av vekt med automatisk avlesning av øremerke fungerer. Foto: Morten Günther
Sauebonde Bent Inge Hoel viser hvordan registrering av vekt med automatisk avlesning av øremerke fungerer. Foto: Morten Günther
Med Nofence – verdens første virtuelle gjerdesystem - får bonden kontroll på dyreflokken og beitene fra smarttelefonen. Ingen fysiske gjerder må settes opp eller vedlikeholdes. Foto: Morten Günther
Med Nofence – verdens første virtuelle gjerdesystem - får bonden kontroll på dyreflokken og beitene fra smarttelefonen. Ingen fysiske gjerder må settes opp eller vedlikeholdes. Foto: Morten Günther
Radiobjella fra Telespor AS bruker GNSS-teknologi for å dele sin posisjon slik bonden til enhver tid kan se hvor dyret er og har vært. Foto: Morten Günther
Radiobjella fra Telespor AS bruker GNSS-teknologi for å dele sin posisjon slik bonden til enhver tid kan se hvor dyret er og har vært. Foto: Morten Günther
På besøk i sauefjøset til Eivind og Torhild Svisdal Mjøen. Foto: Morten Günther
På besøk i sauefjøset til Eivind og Torhild Svisdal Mjøen. Foto: Morten Günther
NIBIO-forsker Lise Grøva og sauebonde Nils Petter Hårstad, som raust tok imot flere busslass med gjester på bursdagen sin. Foto: Morten Günther
NIBIO-forsker Lise Grøva og sauebonde Nils Petter Hårstad, som raust tok imot flere busslass med gjester på bursdagen sin. Foto: Morten Günther
Marit Lindtvedt Lystad, Animalia, presenterer Sauekontrollen – en landsomfattende registreringsdatabase som blant annet danner grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Foto: Morten Günther
Marit Lindtvedt Lystad, Animalia, presenterer Sauekontrollen – en landsomfattende registreringsdatabase som blant annet danner grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Foto: Morten Günther
Gården til sauebonde Nils Petter Hårstad i Oppdal. Foto: Morten Günther
Gården til sauebonde Nils Petter Hårstad i Oppdal. Foto: Morten Günther
​  Sau med Findmy-bjelle vandrer langs Jotunheimveien, Nord-Fron, Innlandet. Foto: Morten Günther  ​
Sau med radiobjelle fra Telespor AS på beite ved Tyinosen, Vang, Innlandet. Foto: Morten Günther
Kameraovervåking i sauefjøset. Foto: Morten Günther
Kameraovervåking i sauefjøset. Foto: Morten Günther

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.