Hopp til hovedinnholdet

Trenger kunnskap om plantetoksiner i mat

ef-20180105-133352

NIBIO har en avtale med Mattilsynet om å gjøre analyser på plantetoksiner i te, honning og kornbasert matvarer. Foto: Erling Fløistad.

Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker. Dersom disse forurenser matplanter eller brukes til mat, er det en risiko for at plantegiftene havner i maten vår.

Produksjon av plantetoksiner eller plantegifter kan være en forsvarsmekanisme for plantene mot skadegjørere. Enkelte matplanter kan produsere plantetoksiner, men de giftigste stoffene kjenner vi fra ville planter og ugress.

Dersom giftig ugress i eller ved åkeren høstes inn sammen med matplantene, kan det føre til at plantetoksiner havner i maten vår. Det er behov for mer kunnskap og data om nivåene av disse naturlige toksinene i matvarer.

I samarbeid med Mattilsynet, ser NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi nå nærmere på blant annet plantetoksiner i tropane alkaloider og pyrrolizidin-alkaloider.

 

Behov for å sette grenseverdier

– Plantetoksiner er et nytt område innen mattrygghet. Vi bruker ikke ugress med toksiske stoffer i mat, men de kan plutselig dukke opp i åkeren. Blir de høstet inn kan stoffene overføres til maten. Vi trenger kunnskap og utvikling på dette området, sier Marit Almvik, forsker ved NIBIO.

Hun forteller at det er først nå man har begynt å se nærmere på dette, etter at EU har satt et fokus på plantetoksiner. EFSA har i de senere årene laget risikovurderinger for toksinene, og EU arbeider med å etablere grenseverdier.

– Men det er fortsatt en jobb å gjøre, påpeker NIBIO-forskeren.

 

ef-20180105-143856
Piggeplefrø inneholder tropane alkaloider som kan kontaminere kornbasert mat fra hirse, durra og bokhvete. Foto: Erling Fløistad.

Skadelig over tid

Så langt har EU kun satt grenseverdier for tropane alkaloider.

Piggeplefrø inneholder tropane alkaloider som kan kontaminere kornbasert mat fra hirse, durra og bokhvete. Tropane alkaloider i kornbasert mat utgjør generelt liten folkehelserisiko, men kan være et problem for spe/småbarn som spiser mye kornprodukter.

– Piggeple regnes som sjelden i Norge. Vi ser imidlertid en økning i etterspørsel og import av glutenfrie melprodukter hvor bokhvete gjerne er en av ingrediensene, sier Almvik. 

Hun forteller at det har vært rapporter om akutt forgiftning fra plantetoksiner, men det er liten oversikt over konsekvensene av langtidseksponering.

– Eksponering av toksiner som for eksempel pyrrolizidin-alkaloider over lengre tid, kan føre til alvorlig skade på lever. Te inneholder en rekke helsebringende stoffer, men kan bli forurenset med toksiske pyrrolizidin-alkaloider dersom blader og blomster fra for eksempel landøyda og valurt følger med ved innhøsting, forteller hun.

 

ef-20180105-135828
I kornbaserte matvarer gjorde NIBIO ingen funn av plantetoksiner, unntatt i en barnematvare der nivået lå litt over grenseverdien. Foto: Erling Fløistad.

Te og kosttilskudd mest eksponert

NIBIO har en avtale med Mattilsynet om å gjøre analyser på plantetoksiner i te, honning og kornbaserte matvarer. Almvik forteller at te og kosttilskudd kan være mest eksponert, og kan utgjøre den største folkehelserisikoen dersom nivåene er høye.

Forskerne ved NIBIO har nå gjennomført flere analyser av matvarer.

– I kornbaserte matvarer gjorde vi ingen funn av plantetoksiner, unntatt i en barnematvare der nivået lå litt over grenseverdien. I honning var det i år lave funn, og ingen funn i norsk honning. Vi gjorde også nylig analyser av te, og det var større funn i te. Men det er enda få prøver analysert, sier hun. Det blir nye prøvetakinger og analyser neste år.

Alkaloider

Alkaloider - fellesnavn på en stor gruppe nitrogenholdige forbindelser som finnes i planter. Mange av dem virker på sentralnervesystemet og er sterke gifter.

(Store norske leksikon)

FAKTA OM PLANETOKSINER:

 

  • For at EFSA skal kunne vurdere risikoen ved plantetoksiner i mat, trengs det kunnskap og data om nivåene av de naturlige toksinene i maten vi spiser. NIBIO undersøker forekomst av plantetoksiner i vegetabilske matvarer og bidrar med kunnskap til bl.a. matnæringen og Mattilsynet. Mattilsynet deltar i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for landbrukskontaminanter hvor regulering av disse stoffene diskuteres.  
  • Plantetoksiner i vegetabilsk mat kan skyldes toksiner produsert av matplanten selv, eller forurensning fra ugress eller ville planter som inneholder plantetoksiner.
  • De mest toksiske landbrukskontaminantene er ulike typer alkaloider, som visse ville planter produserer som beskyttelse mot insekter og planteetere. Alkaloider kan gjenfinnes i korn- og frøbasert mat, men mest toksisk er pyrrolizidin-alkaloidene som kan overføres til te og honning.
  • Norskprodusert mat kan ha et fortrinn på grunn av det kjøligere klimaet med lavere omfang og spredning av problemugress enn i varmere strøk. Maten vi importerer bør være produsert i henhold til både Good Agricultural Practices (GAP) og de nyeste Code of Practice for Weed Control som er utarbeidet for å unngå slik forurensning.

ef-20180105-132254.jpg
I honning var det i år lave funn av plantetoksiner, og ingen funn i norsk honning. Foto: Erling Fløistad.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.