Divisjon for skog og utmark

EDU-ARCTIC2 formidler forskning til ungdom

Studenter fra Hellas og Spania på Edu-Arctic ekspedisjon i Pasvik, Finnmark - den nordligste furuskogen i Europa. Foto: Hilde Karine Wam, NIBIO
INAKTIV SIST OPPDATERT: 20.01.2022
Slutt: jan 2022
Start: feb 2020

Et nettbasert undervisningstilbud som bruker naturforskning til å fremme ungdoms miljøbevissthet og interesse for vitenskap. Prosjektet tilbyr lærere digitale verktøy for å nå ungdommen. Ungdom lever i en digital hverdag, og forskningsformidlingen må følge ungdommen. Det er de som er morgendagens forvaltere.

Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.01.2022
Prosjektleder Hilde Karine Wam
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling
Samarbeidspartnere Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (Polen)
Totalt budsjett 2,5 millioner NOK
Finansieringskilde EØS midler
Siste nytt: Prosjektet er ferdig. NIBIO har lagd 10 lærepakker, testet av lærere og elever ulike steder i Europa, på temaet:
 
NATUR, VILLE DYR OG BÆREKRAFT I ET ENDRET KLIMA.
 
Lærepakkene er fritt tilgjengelig for alle. Her er det lærerikt uansett om du er lærer, forelder med hjemmeskole, eller kanskje en interessert ungdom? Under kan du se eksempler på læringspakker. Klikk i nedre høyre hjørne av bildene for fullskjerm, så åpner det seg en hel liten verden å utforske!
Mål

Engasjere ungdom for miljø og  naturvitenskap, ved å formidle forskning via de unges digitale verden, f.eks. med 360-graders videoer.

Konkrete delmål

- Øke kunnskapen om forskningens rolle i samfunnet, hos elever 13-19 år fra minst 150 skoleklasser 

- Gi disse elevene praktisk innblikk i hva det innebærer å være forsker, og hva som trengs for å bli det. 

- Øke bevisstheten rundt miljøutfordringer og klimaendringer, hos minst 50% av elevene som deltar.

- Øke interessen for å ta naturvitenskapelig utdanning, hos minst 30% av elevene som deltar.

Nettside og facebook

Under finner du lenke til prosjektets egne nettside, hvor du ser mer av hva vi tilbyr. Det er også webinarer og - etterhvert kommer det 360 graders filmer! 

Finner du ikke fram, så ta kontakt med prosjektleder Hilde K. Wam, som hjelper deg videre.

Lenke til prosjektets nettside: www.edu-arctic2.eu

Følg gjerne prosjektet på Facebook

PDF oversikt over alle lærepakkene med detaljert lærerveiledning

3.56 MB pdf

________

________

________

________

________

________

________

________

 

Her er oversikt over hvilke kompetansemål hver læringspakke egner seg til på ungdoms- og vgs. trinn:

 

 

EDU-ARCTIC2 (2020-2021) er en videreføring av EDU-ARCTIC1 (2016-2019), som var et større prosjekt over samme lest. I det nye prosjektet fokuserer vi særlig på norske og polske ungdommer. Innholdet er derimot viktig for hele verden, og alle er velkomne til å delta uansett hvilket land de kommer fra.

En hovedvekt av formidlingen i prosjektet er forskning relatert til polare strøk. Men det som skjer i nord påvirker det som skjer lenger sør på kloden, og visa versa. Det er derfor også en del tema, særlig innen klima og økosystem, som ikke er spesielt knyttet til sted. Tematikken går på tvers av fag og læreplaner, men fokuserer på naturfag/biologi og de 3 tverrfaglig overordnede kompetansemålene (bærekraft, livsmestring og demokrati).

 

English version of tool-kits with teacher guidelines

2.973 MB pdf