Divisjon for skog og utmark

EDU-ARCTIC2 formidler forskning til ungdom

Students at Edu-Arctic expedition in Pasvik, Norway - the northernmost pine forest of the world. Foto: Hilde Karine Wam, NIBIO
Aktiv SIST OPPDATERT: 07.12.2020
Slutt: jan 2022
Start: feb 2020

Et nettbasert undervisningstilbud som bruker naturforskning til å fremme ungdoms miljøbevissthet og interesse for vitenskap. Prosjektet vil tilby lærere flere verktøy for å nå ungdommen, men det mest nytenkende er 360-graders videoer. Ungdom lever i en digital hverdag, og forskningsformidlingen må følge ungdommen. De er morgendagens forvaltere.

Mål

Engasjere ungdom for miljø og  naturvitenskap, ved å formidle forskning via de unges digitale verden, f.eks. med 360-graders videoer.

Konkrete delmål

- Øke kunnskapen om forskningens rolle i samfunnet, hos elever 13-19 år fra minst 150 skoleklasser 

- Gi disse elevene praktisk innblikk i hva det innebærer å være forsker, og hva som trengs for å bli det. 

- Øke bevisstheten rundt miljøutfordringer og klimaendringer, hos minst 50% av elevene som deltar.

- Øke interessen for å ta naturvitenskapelig utdanning, hos minst 30% av elevene som deltar.

Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.01.2022
Prosjektleder Hilde Karine Wam
Divisjon Divisjon for skog og utmark
Avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling
Samarbeidspartnere Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (Polen)
Totalt budsjett 2,5 millioner NOK
Finansieringskilde EØS midler
Siste nytt: Prosjektet er godt i gang med å lage læringsverktøy. Under kan du se et par eksempler. Klikk på de interaktive knappene så åpner det seg en hel liten verden å utforske! Disse er fritt tilgjengelig for alle. Om du er lærer, forelder med hjemmeskole eller kanskje en interessert ungdom? Du finner lenke nederst på siden her til hvordan du får tilgang til det virtuelle klasserommet med alt materialet tilgjengelig. Finner du ikke fram, så ta kontakt med prosjektleder Hilde K. Wam, som hjelper deg videre.
 
 
 
 

 

EDU-ARCTIC2 (2020-2021) er en videreføring av EDU-ARCTIC1 (2016-2019), som var et større prosjekt over samme lest. I det nye prosjektet fokuserer vi særlig på norske og polske ungdommer. Innholdet er derimot viktig for hele verden, og alle er velkomne til å delta uansett hvilket land de kommer fra.

 

En hovedvekt av formidlingen i prosjektet vil være forskning relatert til polare strøk. Men det som skjer i nord påvirker det som skjer lenger sør på kloden, og visa versa. Det vil derfor også bli en del tema, særlig innen klima og økosystem, som ikke er spesielt knyttet til sted. Tematikken vil gå på tvers av fag og læreplaner. Vi vil i stor grad gjøre hver temapakke tverrfaglig, hvor fag som kjemi, fysikk, naturfag og i noe grad historie og samfunnsfag vil blandes for å få fram at også fag henger sammen.

 

Prosjektet vil starte opp med aktiviteter for lærere og elever fra og med skoleåret 2020-2021. Webinarer, læringsverktøy og 360-graders videoer vil hovedsakelig foregå på engelsk, slik at elever fra ulike land og kulturer kan møtes i felles klasserom på nett. Hvis det er stor nok interesse for læringsverktøyene blant norske lærere kan vi også tilby en del av disse på norsk.

 

Lenke til prosjektets egne nettside: www.edu-arctic2.eu