Divisjon for miljø og naturressurser

Divisjon for miljø og naturressurser er et forsknings- og utviklingsmiljø innen fagområdene jord, vann, avfall, vegetasjon, miljøteknologi og klima. Formålet med arbeidet er å finne, presentere og benytte forskningsbasert kunnskap for å forstå, ivareta og anvende miljøet og naturressursene.

vann og landbruk_Foto Ragnar v pedersen
Foto: Ragnar Våga Pedersen
KONTAKTPERSON