Måleteknikk og miljøovervåkning

Avdelingen vår arbeider med måleteknikk og miljøovervåkning. Vi har kompetanse innen rådgivning og drift av målestasjoner for vannkvalitet, vannføring og grunnvannsovervåking i felt. Prosjektene er ofte knyttet til samferdsel, jordbruk eller andre store utbyggings oppgaver i samfunnet. Vi har også ansvaret for teknisk drift av værstasjoner i LMT systemet.

Miljøovervåking

Vi kan tilby vår ekspertise i store og små prosjekter.  Vi bistår med valg av riktig måleutstyr og kan sørge for presentasjon av data på våre nettsider. Dette er viktige trinn i utforming av en kostnadseffektiv og presentabel miljøovervåkning .

Vi er godt kjent med måleinstrumentene vi benytter og kan utføre nødvendig kalibrering/kontroll både i felt eller i eget verksted. Vi bistår i felt med montering av utstyret og kan lage en tilpasset plan for vedlikehold/drift av stasjonene. Vårt måleutstyr er robust og felttilpasset dermed godt egnet til klimaet vi har i Norge.

Er det grenseverdier oppdragsgiver må forholde seg til kan vi enkelt sette en maks eller minimumsgrense for de enkelte måleparameter om dette blir overskredet, vil en gitt telefonliste fra oppdragsgiver få SMS varsel. På den måten kan en være hurtig oppdatert i forskjellige prosjekter og gjøre eventuelle tiltak.

Nettsider

Dataene fra målestasjonene kan bli lagt inn automatisk på våre nettsider. Nettsidene vi bruker er brukervennlige og lette å forholde seg til. Stasjonene blir lagt til på ett «Klikkbart» kart hvor måledata og eventuelt andre stasjonsopplysninger kan legges ut. Eksempel vis bilder eller vannprøver. Måledata kan vises i grafer med ønsket tidsperiode og enkelt lastes ned i regneark.

Vannprøvetaking

Vi har personale som kan bistå med vannprøvetaking. Vi kan bli enige om ett opplegg med faste vannprøverunder eller stikkprøver tatt etter beskjed fra prosjektleder. Om ønskelig ordner vi med analysebestilling og levering etter prosjektlederens ønsker.

Utleie av utstyr og instrumenter

Avdelingen vår tilbyr utleie av ulike måleinstrumenter til eksterne og interne aktører. Vi har håndholdte- og stasjonære måleinstrumenter. Bistår med innkjøp av nødvendig utstyr som trengs til ditt prosjekt.

 • Håndholdte måleinstrumenter for vannkvalitet for bruk i felt. Jordfuktmåler
 • Håndholdt GPS
 • Feltutstyr som vannpumper, prøvetakningspumper og strømaggregater.
 • Værstasjoner
 • Grunnvannsloggere
 • Stasjonære måleinstrumenter. Vi har komplette stasjoner for måling av vannkvalitet, vannføring og grunnvann.

Stasjonære målestasjoner for måling av vannkvalitet inneholder datalogger med internt telefonmodem, koblet til en multiparameter sensor. Sensoren kan som standard settes opp med følgende kjemiske parametere:

 • Vannhøyde
 • Vanntemperatur
 • pH
 • Konduktivitet/ledningsevne
 • Turbiditet.

Om ønskelig kan andre sensorer med flere parametere legges til de standardiserte, for eksempel: oksygen metning, oksygen prosent og redoks. Loggerne kan også kobles til andre typer sensorer som kan måle nitrat/nitritt (NO3-N/NO3).

IMG_8738-Måleteknisk.jpg
Fangdam i landbruket, overvåkning av vannkvalitet. Foto: Elise Myhre Sverdrup

 

039-Måleteknisk.jpg
Overvåkning av grunnvannstrykk Middelalderparken Oslo. Foto: Elise Myhre Sverdrup