Thomas Hartnik

Divisjonsdirektør

(+47) 926 94 021
thomas.hartnik@nibio.no

Sted
Ås - Bygg O43

Besøksadresse
Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås (Varelevering: Elizabeth Stephansens vei 23)

Vedlegg

CV

Biografi

Utdanning: 

Doktorgrad (Dr.scient) i økotoksikologi fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet i 2008

Kompetanseområder:

- ledererfaring med personal- og fagansvar,

- variert yrkesbakgrunn fra akademia, statlig forvaltning og privat næringsliv innen sirkulær økonomi    og forurensnings- og klimarelaterte problemstillinger.  

- Prosjektleder for større FoU- og konsulentprosjekter.

- Erfaring fra styrer i Norges Forskningsråd og faglige nettverk

Les mer