Divisjon for matproduksjon og samfunn

Divisjon for matproduksjon og samfunn består av et nasjonalt ledende kompetansemiljø innen sentrale forskningsområder som bedrifts- og samfunnsøkonomi, landbruksteknologi og systemanalyse, frukt og grønt, planteproduksjon og husdyrhold, samt kulturlandskap og biomangfold.

Veksthus_sarheim Ragnar V Pedersen_nett
Veksthus på Særheim. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Forskermiljøet bidrar med økt kunnskap om matsikkerhet og mattrygghet, samt innovasjon og verdiskaping i hele verdikjeden for landbruk og matproduksjon. Det produseres anvendt kunnskap for forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Kompetanseområdene plantebiologi og økologi, systemanalyse, teknologi, økonomi og samfunn, er strategisk viktige kunnskapsfelt for instituttet. De danner grunnlaget for det faglige og vitenskapelige samarbeidet med andre forskere nasjonalt og internasjonalt og med sentrale aktører i norsk næringsliv og forvaltning.

Divisjonen består av seks avdelinger med om lag 120 dedikerte ansatte. Medarbeiderne er spredt utover store deler av Norge, og er stasjonert på viktige produksjonsområder for norsk landbruk.

KONTAKTPERSON