Divisjon for matproduksjon og samfunn

Divisjon for matproduksjon og samfunn består av et nasjonalt ledende kompetansemiljø innen sentrale forskningsområder som bedrifts- og samfunnsøkonomi, landbruksteknologi og systemanalyse, frukt og grønt, planteproduksjon og husdyrhold, samt kulturlandskap og biomangfold.

Veksthus_sarheim Ragnar V Pedersen_nett
Veksthus på Særheim. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Divisjonen bidrar med kunnskap for innovasjon og verdiskaping i hele verdikjeden for jordbruk og matproduksjon, inkludert blågrønn sektor.. Det produseres anvendt kunnskap for forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Kompetanseområdene agronomi, plantebiologi og økologi, biomarin verdiskapning, systemanalyse, teknologi, klima, økonomi og samfunn, er strategisk viktige kunnskapsfelt for instituttet. De danner grunnlaget for det faglige og vitenskapelige samarbeidet med andre forskere nasjonalt og internasjonalt og med sentrale aktører i norsk næringsliv og forvaltning.

Divisjonen består av åtte avdelinger med om lag 120 ansatte. Medarbeiderne er spredt på 14 ulike lokaliteter som dekker de viktigste produksjonsområdene for norsk jordbruk fra Tromsø i nord til Grimstad i sør.