Økonomi og samfunn

Avdeling økonomi og samfunn har medarbeidere med bred kompetanse innen landbruks-, samfunns- og miljø- og ressursøkonomi samt statsvitenskap og sosiologi. Samfunnsvitenskapene utgjør vårt faglige grunnlag for å forske på områder der både mennesker og institusjoner bringes inn i forskningen.

KONTAKTPERSON
 
 
Å spå om framtida i landbruket har mange usikre variabler, været er en av dem. Foto: Erling Fløistad.