Hopp til hovedinnholdet

Kan være et alternativ til veisalt

36-45-Kan være et alternativ til veisalt_JS

Foto: Johanna Skrutvold

NIBIO har overvåket bekkene inn og ut av Østensjøvannet for å finne ut om natriumformiat som avisningsmiddel gir mindre miljøproblemer enn vanlig veisalt.

På grunn av de negative effektene av veisalt (NaCl), har Bymiljøetaten i Oslo testet ut mer nedbrytbare avisningsmidler på vei- og sykkelveinettet. Ett av alternativene er natriumformiat, et avisningsmiddel som blant annet blir brukt på flyplasser. Avisningsmiddelet har blitt testet på Eterveien og en del av Østensjøveien ved Østensjøvannet i Oslo.

For å undersøke om natriumformiat gir mindre miljøproblemer enn vanlig veisalt, har NIBIO overvåket bekkene til og fra Østensjøvannet.

Prosjektleder Johanna Skrutvold sier at natriumformiat ikke ser ut til å ha gitt mer miljøproblemer enn veisalt. Dette til tross for at formiater kan gi økt organisk belastning i vann fordi nedbrytingen av stoffet krever oksygen. Oksygenforholdene kan dermed bli dårligere, særlig på bunn, noe som er uheldig for organismene som lever der. I Østensjøvannet har de imidlertid ikke blitt verre etter overgang fra vanlig salt til natriumformiat som avisningsmiddel.

På grunn av stor belastning fra spillvann og annen forurensning, er oksygenforholdene i vannet langt fra optimale når det er is på vannet. Østensjøvannet er imidlertid godt rustet mot saltbelastning fordi det er grunt og avlangt.

– Det betyr at det er relativt god sirkulasjon, i motsetning til i dypere innsjøer der man kan få en varig sjiktning med saltvann og dårlige oksygenforhold i bunn, sier Skrutvold.

Hun understreker at det kun er en liten del av det totale arealet som har blitt undersøkt. Mengdene avisningsmiddel som er brukt er dessuten små i forhold til hva som blir brukt for eksempel på E6 som også drenerer til Østensjøvannet. Dermed er det fortsatt usikkert hvilken effekt store formiatmengder kan gi, og hvilke langtidseffekter natriumformiat kan ha.

 

Formål

Å oppnå økt kunnskap om hvorvidt formiater kan erstatte veisalt i drift av sykkelveinettet uten at det går på bekostning av fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Finansiering: Oslo kommune og Bymiljøetaten