Divisjon for miljø og naturressurser

Forskning nytter er en samling utvalgte smakebiter av det store mangfoldet av faglige aktiviteter i NIBIO. Dette er aktiviteter og resultater som hver på sin måte bidrar til viktig kunnskap i næring og forvaltning, og i samfunnet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper disse smakebitene fra Divisjon for miljø og naturressurser gir inspirasjon til å søke mer kunnskap – både om det som her presenteres og de mange andre spennende resultatene fra NIBIOs aktiviteter.

kagu-20170529022135_cropped
Foto: Kathrine Torday Gulden

Divisjonen utgjør et innovativt forsknings- og utviklingsmiljø innen fagområdene jord, vann, bioressurser og miljøteknologi. Klima- og miljøtiltak står sentralt i virksomheten, og divisjonen arbeider for å utvikle bærekraftige, helhetlige løsninger og tjenester. Divisjonen har også en betydelig internasjonal aktivitet.