Hopp til hovedinnholdet

Klimasmart landbruk gir økt matsikkerhet

25-43-Klima-smart landbruk_RVP

Foto: Ragnar Våga Pedersen

90.000 indiske småbønder har fått tilgang til utbredt kunnskap om hvordan de kan tilpasse landbrukspraksisen sin til et endret klima.

For å finne løsninger for hvordan India kan møte utfordringene knyttet til matproduksjon i et endret klima, ble samarbeidsprosjektet ClimaAdapt initiert i de indiske delstatene Telangana, Andhra Pradesh og Tamil Nadu i 2012. Målet var å heve kompetansen til indiske småbrukere og deres evne til å tilpasse seg klimaendringene i måten de driver landbruk på.

Arbeidet i Clima­Adapt har vært vellykket. Flere nye risdyrkings- og vanningsteknologier og frøvarianter er blitt utviklet og implementert. I tillegg har åtte «Village Knowledge Centers» blitt etablert. Disse kunnskapssentrene har så langt sørget for at nærmere 25.000 småbrukere har fått informasjon om og opplæring i hvordan de bør klimatilpasse jordbruksvirksomheten sin. Ytterligere 65.000 bønder drar også nytte av dette, gjennom kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling småbrukerne imellom.

ClimaAdapt har engasjert indiske beslutningstakere fra øverste hold så vel som småbrukerne på grasrotnivå. I samarbeid med indiske beslutningstakere og småbrukere har prosjektpartnerne fra Norge og India bidratt til at en ny landbrukspraksis og -politikk er blitt iverksatt i delstatene der prosjektet pågår.

Seniorforsker og prosjektleder Udaya Nagothu Sekhar forteller at aktiv deltakelse og kontinuerlig erfaringsutveksling mellom forskerne og de berørte partene i prosjektet har vært en viktig del av arbeidet.

– Klimaendring er et komplekst område og ulike fagdisipliner og mennesker er nødt til å kommunisere med hverandre og jobbe tett sammen skal vi komme noen vei. Dette har vi vært veldig bevisste på i ClimaAdapt, sier han.

Takket være det tette samarbeidet mellom forskerne, beslutningstakerne og småbrukerne i prosjektet har matsikkerheten og livsvilkårene til over 90.000 indiske småbrukere, hvorav 1/3 er kvinner, blitt mye bedre enn det var.
 

Formål

Bidra til økt kunnskap hos småbønder i India om hvordan de kan tilpasse sitt landbruk til endringer i klima

Samarbeid: The International Water Management Institute (IWMI), the M.S. Swaminathan Research Foundation, the Water and Land Management and Training Institute (WALAMTARI), Tamil Nadu Agricultural University (TNAU) and the Irrigation Management and Training Institute (IMTI)

Finansiering: Utenriksdepartementet ved Den kongelige norske ambassaden i New Delhi