Hopp til hovedinnholdet

Populær teknologidag på Apelsvoll

36-14-Populær teknologidag på Apelsvoll_Foto Morten Günther

Foto: Morten Günther

Landbruket har gjennomgått en rivende teknologisk utvikling de siste tiårene. Stadig utvikles det ny teknologi som har til hensikt å øke lønnsomheten, gjøre hverdagen enklere for bonden og redusere negative konsekvenser for miljø og klima.

I september fant 200 interesserte deltagere veien til NIBIO Apelsvoll på Østre Toten og «Teknologidag ved NIBIO Senter for presisjonsjordbruk».

Redskapshallen var for anledningen gjort om til forelesningssal og publikum fikk høre spennende innlegg fra forskere, næringsutøvere og sluttbrukere. Etter lunsj var det lagt til rette for utstillinger og stands, samt praktiske demonstrasjoner av både droner og roboter. Nærmere tjue ulike bedrifter viste frem sine tjenester.

– Jeg har hatt ambisjoner om å få til en slik dag i flere år, fortalte divisjonsdirektør Audun Korsæth ved åpningen av arrangementet. Av ulike grunner har det ikke latt seg gjøre før nå, men basert på oppslutningen håper vi at dette kan bli et årvisst arrangement.

NIBIO har arbeidet med presisjonsjordbruk siden 2001, og i 2016 ble Senter for Presisjonsjordbruk etablert.

– Vårt mål er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode, forteller Kjersti Balke Hveem, som er leder for senteret.

Bondelagsleder Bjørn Gimming, er opptatt av at teknologien må komme alle til gode uansett hvor i landet de driver jordbruk. Et viktig satsingsområde fremover vil være grøntnæringa.

– Vi må sørge for at teknologien er tilgjengelig for alle med virke i jordbruket. Teknologien må tilpasses så den kan benyttes i alle bygder, alle typer produksjoner, alle landsdeler, og samtidig opprettholde lønnsomhet. Dette må vi klare på bratte vestlandsgårder og mindre gårder i Nord-Norge, så vel som i områder der det er enkle driftsforhold, poengterer Gimming.

 

Formål

Bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode.

Finansiering: Statsforvalteren i Innlandet