Hopp til hovedinnholdet

Nytt senter for presisjonsjordbruk

3-17-Nytt senter for presisjonsjordbruk_Maximilian Pircher_Morten Günther

Foto: Morten Günther

Sommeren 2016 ble «Senter for presisjonsjordbruk» åpnet på NIBIO Apelsvoll på Toten. Hensikten med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig landbruk. Veien skal bli kortere, fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode.

Presisjonsjordbruk handler om å bruke ny teknologi til mer behovstilpasset behandling av jord og vekst. Tidligere fikk hele jordet samme behandling. I dag kan vi ved hjelp av moderne teknologi ta hensyn til den variasjonen som finnes. Forskerne jobber med å estimere avlingsmengde, bekjempe flerårig ugras, og sørge for mer presis vanning, gjødsling og bruk av plantevernmidler. Det forskes på utvikling av roboter som kan høste bær og grønnsaker på en effektiv måte. Presisjonsjordruk handler om å skåne miljøet, produsere mer mat og bedre bondens økonomi.

Gjødsling etter behov gir bedre utnyttelse av nitrogen. Det bidrar til en reduksjon av både klimagassutslipp og vannforurensing.  Tilsvarende kan man redusere bruken av plantevernmidler betydelig når man bare sprøyter der ugraset står.

I framtiden vil bondens beslutningsgrunnlag være satt sammen av detaljerte data fra ulike sensorsystemer, hyperspektrale kamera og globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS). Utstyret kan monteres på traktorer, autonome roboter, droner, helikopter, fly og satellitter.

Også traktorene vil måtte gjennomgå store endringer. Klimautslippene må ned og diesel vil bli erstattet av elektrisitet eller hydrogen. Produsenten John Deere lanserte sin første elektriske traktor allerede i fjor, og flere forventes å komme etter.

Landbruket blir stadig mer kunnskapskrevende, ikke minst på grunn av klimaendringer. De fire viktigste forskningsområdene innen teknologisk jordbruk, er presisjonsgjødsling, presisjonsbekjempelse av ugras, avansert landbruksteknologi, robotisering og automatisering. Etableringen av «Senter for presisjonsjordbruk» er bare første ledd i det som kommer til bli en gjennomgående og mangfoldig satsning på teknologi i NIBIO framover.

 

Formål

Hensikten med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig landbruk. Veien skal bli kortere, fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode.