Hopp til hovedinnholdet

Nasjonalt grønnstrukturkart

11-54-Grønnstruktur-utv

Foto: Tove Vaaje-Kolstad

NIBIO vil innen påsken 2024 ha utviklet og publisert et nasjonalt grønnstrukturkart for bebygde områder. Kartlaget vil hete FKB-Grønnstruktur.

Det offentlige kartgrunnlaget i Norge har så langt manglet kart som skiller ut områder med vegetasjon innenfor bebygde områder. Geovekst-forum har vedtatt at FKB-Grønnstruktur skal bli et nytt Geovekst-datasett. Et nasjonalt grønnstrukturkart vil være et nyttig redskap for en rekke fagmiljøer innen offentlig og privat sektor.

Grønne arealer

Grønne arealer har mange ulike funksjoner; de tar opp og fordrøyer nedbør, binder karbon, er viktige for biologisk mangfold og bidrar til å regulere temperatur. I tillegg er de viktige for rekreasjon og folkehelse.

Fra før har vi detaljerte kart over infrastruktur og bygninger for bruk i teknisk prosjektering og saksbehandling. Vi har kart over arealtyper tilpasset behov for arealplanlegging og saksbehandling innen jord- og skogbruk.

– Det er mange grønne arealer i de bebygde områdene som til nå ikke har kommet fram i kartet. I tillegg får vi frem de grå arealene som grusveier og områder belagt med asfalt og stein innenfor det bebygde arealet, sier Hildegunn Norheim i NIBIO.

Samarbeidet i Geovekst

NIBIO har så langt levert grønnstrukturkart på oppdrag for blant annet Oslo, Drammen og Tønsberg kommuner.

For å sikre at alle kommuner får samme informasjon om grønne arealer i bebygde områder, vil NIBIO gjennom Geovekst-samarbeidet etablere et grønnstrukturkart for bebygde områder i hele landet.  Slike områder omfatter tettsteder med randsone, men også hyttefelt. Det hadde ikke vært mulig å få til et nasjonalt datasett uten samarbeidet i Geovekst som sikrer en standardisering av datasettet og rutiner. Før påsken 2024 blir kartet tilgjengelig i GeoNorge, i Kilden og som WMS-tjeneste. Kartet kan også lastes ned for videre utvikling til temakart.
 

Formål

Utvikle et nytt kart som viser grønne arealer innen bebygde områder.

Samarbeid: Geovekst-samarbeidet

Finansiering: NIBIOs grunnfinansiering - Fremtidssatsinger