Hopp til hovedinnholdet

Kilden i ny drakt og med nye muligheter

Hovedbilde_Nye_Kilden_m_Tove

Avdelingsleder i NIBIO, Tove Vaaje-Kolstad, presenterer den nye kartløsningen for Kilden. Foto: Hege Ulfeng/Kart: © Geovekst

Kilden er landbrukets mest innholdsrike kartportal. Nå kommer kartløsningen i ny drakt. Store endringer bak kulissene gir nye muligheter.

NIBIO får mange gode forslag til hvordan instituttets kartportaler kan bli enda bedre. Det siste året har en arbeidsgruppe i NIBIO jobbet med Kilden for å virkeliggjøre noen av disse forslagene.

Avdelingsleder Tove Vaaje-Kolstad har ledet dette utviklingsarbeidet.

– Mange av forbedringene har skjedd «bak kulissene» i selve programmeringen, men det er også flere synlige endringer, forteller Vaaje-Kolstad.

– For det første er selve skjermbildet forandret. Kartet har fått mer plass og menyen er lettere å bruke. Dette gjelder både på pc og mobil, fortsetter hun.

1_Verktøy_arealrapport jordsmonn_Tove.png
Under «Verktøy» kan du velge ulike verktøy, avhengig av fagområde. Arealrapport jordsmonn under fagområde Jordsmonn er helt nytt. I tillegg fines det arealrapporter under fagområde Arealinformasjon og Skogportalen. Foto: Hege Ulfeng/Kart: © Geovekst

Færre småstein i skoa

Vaaje-Kolstad er glad for at de også har kunnet fjerne et par irritasjonsmomenter for Kildens brukere, «småstein i skoa» som hun kaller det.  

– For eksempel har det nå blitt lettere å finne gamle flybilder eller å lese av koordinater i kartet. Det har også blitt enklere å søke blant de hundrevis av ulike kartlagene som er tilgjengelige i Kilden, forteller Vaaje-Kolstad fornøyd.

Kilden har også fått et rykende ferskt verktøy: en egen arealrapport for jordsmonn. Her får man arealtall for en rekke ulike jordsmonnegenskaper innenfor et valgt område. Området kan avgrenses ved å tegne det inn i kartet eller ved å laste opp en egen fil, f.eks. fra GPS.  

 

NLR-rådgiver gir tommel opp

Torgeir Tajet, rådgiver for grønnsaker og hydrologi i NLR, har allerede tjuvstartet bruken av «Nye Kilden» via en såkalt betaversjon. Han er tilfreds med sluttresultatet.

– Jeg er spesielt fornøyd med at kartet får mer plass i skjermbildet og at tegnforklaringen kan vises samtidig som menyen, sier han.

– Det er også positivt at Kilden og Gårdskart nå er mer like. Det at tegnefunksjoner og måleverktøy fungerer på samme måte, gjør det enda enklere å bruke kartløsningene om hverandre, påpeker han.

3_Flybilder_flere valg_mTove.png
For å se på eldre flybilder velger du «Flybilder (flere valg)» øverst i kartlagslista, til venstre for kartet. Her listes alle flybildeprosjekt som finnes i Norge i bilder innenfor utsnittet på skjermen. Velg fra menyen. Foto: Hege Ulfeng/Kart: © Geovekst

Store endringer bak kulissene

Selv om det har blitt gjort mange forbedringer i brukergrensesnittet, forteller Tove Vaaje-Kolstad at de virkelig store endringene har skjedd «bak kulissene». 

– Selve strukturen i programmeringen, det såkalte rammeverket for Kilden, begynte å bli gammelt. Mye av koden er nå skrevet på nytt og vi har oppdatert både rammeverket og nødvendige biblioteker, utdyper hun.

– Dette har også ført til at koden nå er gjennomarbeidet av vår egen Geomatikkavdeling. Tidligere var store deler laget av andre utviklere. Det gjøre det enklere for oss å vedlikeholde og oppdatere kartportalen i framtiden, avslutter Vaaje-Kolstad.

5_Aktive kartlag_mTove.png
Under «Aktive kartlag» listes alle kartlag som er haket av i kartlagslista. Her kan du endre rekkefølgen på kartene, endre gjennomsiktigheten, midlertidig hake av og på kartlag eller fjerne dem helt. Foto: Hege Ulfeng/Kart: © Geovekst

 

Fakta om Kilden

Kilden er instituttets kartløsning, hvor alle våre kartdata er samlet. I tillegg er det valgt å vise kartlag fra andre parter i Norge digitalt. Ved å ha eksterne kartlag tilgjengelig i Kilden kan brukeren selv skru av og på kartlag for å kombinere og sammenstille ønsket informasjon i kartet.

Kilden er åpen for alle. Målgruppene er offentlig forvaltning, næringsdrivende i jord- og skogbruk og allmennheten.

Det er enkelt å lese av koordinater. Klikk i kartet og du får koordinater på ulike formater for det aktuelle punktet. Har du haket av kartlag, får du også objektinformasjon for hvert kartlag i egne faner. Foto: Hege Ulfeng/Kart: © Geovekst
Her er de viktigste endringene for deg som bruker Kilden

 • Fokus på kartlag i venstre meny, blant annet med eget søkefelt for kartlag
 • Søk for koordinater kan gjøres i søkefeltet over kartet
 • Gjennomsiktighet ligger i selve menyen, ikke bare under «Aktive kartlag»
 • Bytte av fagområde ligger i venstremenyen, ikke øverst på toppmenyen
 • Verktøy er lagt inn i toppmenyen
 • Felles tegne- og måleverktøy, som også kan brukes på mobil
 • Ny arealrapport for jordsmonn med mulighet for å få fordeling av flere ulike jordsmonnegenskaper innenfor et avgrenset område
 • «Valgte kartlag» endret navn til «Aktive kartlag» og er lettere tilgjengelig i skjermbildet
 • Arealrapport for arealinformasjon kan nå lages for område avgrenset av en opplastet fil
 • Arealrapporter for skog, areal og jord omfatter nå 20 ulike kartlag
 • 3D er midlertidig bare tilgjengelig i «gamle Kilden», men vil komme i «nye Kilden» etter sommeren

Med et eget søkefelt for kartlag er det nå enklere å søke og finne det du er ute etter, blant alle kartlagene som er tilgjengelige i Kilden. Skriv i søkefeltet på venstre side og velg. Du får treff på både navn på kart og mapper (overskrifter) i kartlagslista. Foto: Hege Ulfeng/Kart: © Geovekst
Kartløsningen Kilden Gårdskart

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.