Hopp til hovedinnholdet

Matjord ute av bruk betyr ikke ubrukelig

8-54-Egge museum_Steinkjer_Foto Anna Bjørken

Foto: Anna M. Bjørken

Arealer ute av drift er et av temaene som blir diskutert når kommuneansatte er samlet til kartleggingskurs.

Kommunene har en viktig del av ansvaret for oppdatering av kartene med jord- og skogressurser. Da er det viktig å gjenoppfriske kunnskapen med jevne mellomrom.

Når tidligere matjord ikke lenger er i drift, ser området raskt rufsete ut.  Det er lett å tenke at dette ikke lenger er jordbruksareal.

– Selv om åkeren ikke er i bruk, skal den fremdeles være registrert som fulldyrka jord så lenge jorda kan drives, forklarer kartlegger og kursholder Kjetil Fadnes fra NIBIO. Han er ute i felt med en flokk landbruksfolk fra kommuner i Trøndelag.

– Kartet skal vise hva jorda egner seg til, altså potensialet til jorda, ikke dagens bruk. Ved kartlegging av fulldyrka jord, har det ingen betydning om det vokser bygg eller blomster, sier Fadnes.

Kartene med jord- og skogressurser i Norge bygger på et klassifikasjonssystem for arealressurser og skal altså vise tilstanden for arealene.

Fadnes peker på engsoleie og engsyre og sier at de indikerer at området rundt Egge museum er i ferd med å gro til. Feltbefaringen viste imidlertid at jorda lett kan pløyes opp og tas i bruk igjen. Da skal kartet vise fulldyrka jord, ikke innmarksbeite eller annet.

– Å få frisket opp kunnskapen er bra før jeg skal ut på befaring senere i sommer. Jeg lærer noe nytt hver gang, sier jordbrukssjef Anne Mette Haugan i Vikna kommune.  

NIBIO har fagansvar for arealressurskartet og gjennomfører årlig slike feltdager for kommunene, men alle fylker får ikke besøk hvert år. Turnusen er rundt seks kurs årlig.

Arealtilstanden kan endres raskt når et område dyrkes opp eller bygges ned. De samme kartene brukes til konsekvensutredninger, arealplanlegging, lovsaker og i søknader om ulike tilskuddsordninger i jordbruket og må gi et så korrekt bilde som mulig.

 

Formål

Gi relevant kunnskap om status og potensiale for arealressursene i Norge

Samarbeid: Fylkesmannens landbruksavdeling

Finansiering: Landbruks- og matdepartementet