Hopp til hovedinnholdet

Store teknologiske muligheter for reindriftsnæringa

bjørn håvard evjen - nibio - foto lars sandved dalen - nibio - _crop

Bjørn Håvard Evjen, divisjonsdirektør for skog og utmark i NIBIO. Foto Lars Sandved Dalen.

«Reindrift, forvaltning og miljø» er tema for årets reindriftskonferanse. Foredragene spenner fra reindriftsforvaltning, driftsforhold, produksjon og rovviltforvaltning. Teknologi og kart blir stadig viktigere.

Reindriftskonferansen tar opp viktige og aktuelle tema slik som spørsmålet om styrket selvstyre i reindrifta, helse og sykdom hos tamrein, studier av hvordan god drift kan gi god avkastning for reineier og nye resultater fra tiltak som kan gi mindre tap til rovdyr.

 

Teknologiutviklingen vil påvirke reindriften

NIBIOs divisjonsdirektør for skog og utmark, Bjørn Håvard Evjen, åpnet konferansen og han la spesielt vekt på teknologiutviklingen i reindriftsnæringen.

- Teknologi er noe som kommer til å påvirke hele reindriftsnæringa. Det er store muligheter for næringen når det gjelder utvikling av ny teknologi, utnyttelse av Big Data, for eksempel, og ikke minst når det gjelder koblet informasjon knyttet til kart.

NIBIO har ansvaret for driften av den digitale og åpent tilgjengelige kartløsningen Kilden (kilden.nibio.no). Kilden inneholder blant annet egne reindriftskart som gir innsyn i reindriftsnæringens arealbruk.

Reindriftskartene er utarbeidet som et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet, Fylkesmannen og de enkelte reinbeitedistrikt. Tjenesten er gratis og de opprinnelige datasettene bak kartene kan lastes ned fra NIBIOs nettsider.

Kilden Reindrift gjerder.jpg
Den åpne kartløsningen www.kilden.no

Viktig møteplass for reindriftsnæringa

Erlend Winje er ansatt ved NIBIO, han er prosjektleder for prosjektet «Dyr i drift», og har i samarbeid med Fylkesmannen i Troms og Rovviltnemda i Troms stått som arrangør for Reindriftskonferansen 2017.

- Målet vårt er at Reindriftskonferansen skal være møteplass for reindriftsnæringa – en arena hvor næringsutøverne kan møte hverandre, møte forvaltninga og ikke minst bli oppdatert på siste nytt fra forskning og utvikling knyttet til reindrift, påpeker Winje.

Alle som har beiterett i Troms har blitt invitert til årets reindriftskonferanse.

- Årets reindriftskonferanse er allerede en stor suksess, det er tjåka fullt, vi har over 100 påmeldte, og masse gode foredrag. Det virker som mange synes det er viktig med en slik møteplass og arena for reindriftsnæringa, forteller Erlend Winje entusiastisk. 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.