Hopp til hovedinnholdet

Klimaendringer gir flere barkbiller i Nord

23-03_barkebil-DAL-20080710-125037

Foto: Lars Sandved Dalen

Granbarkbillen drepte nær 10 millioner kubikkmeter gran under utbrudd i Sør-Skandinavia på 70-tallet. Nye studier tyder på mer billeangrep i nordlige granskoger i fremtiden.

De nordligste granskogene i Europa har så langt vært forskånet for masseangrep av granbarkbiller. Billen er til stede her, men temperaturen har trolig vært for lav for å gjøre skade. Forskere både i Finland og Norge observerer nå flere barkbiller, og tilløp til angrep, også i disse områdene.

I Norge finnes granbarkbillen i Trøndelag og på Helgeland, men her var det ikke angrep på 1970-tallet. I de varme somrene i 2008 og 2009 var det imidlertid en kraftig økning av barkbiller i overvåkingsfellene og nivået var jevnt med Østlandet. Forekomst av drept skog økte, noe som er uvanlig i denne landsdelen. Billeangrep har også vært uvanlig i Finland, men også her har nivået av biller og angrep vært økende, særlig etter 2010.

Flere forhold tyder på at klimaendringer kan føre til økte barkbilleutbrudd i nordlige områder. Det er sannsynlig at granbarkbillen, som en vekselvarm organisme, reagerer på endringer i klimaet - særlig økt temperatur. Det er også kjent at endringer i klimaet kan svekke grana og gjøre den mer utsatt for billeangrep. Varmere somre kan føre til at vi får to generasjoner av granbarkbiller per sommer i stedet for én, og dermed to perioder med billeangrep per år.

NIBIO koordinerer en årlig overvåking av granbarkbillen med feromonfeller i over 100 kommuner. I tillegg til å gi data til forskning på klimaeffekter, er dette et viktig verktøy for skogforvaltningen. Med slik informasjon kan en sette inn mottiltak som holder billepopulasjonene nede, som for eksempel å ta ut angrepne trær før neste generasjon med biller flyr ut.

 

Formål

Hindre store tap på grunn av barkbilleutbrudd

Samarbeid: Norske skogbruksmyndigheter

Finansiering. Landbruks- og matdepartementet